Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Triển khai kịp thời các chương trình, chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số

Cập nhật: 30/09/2015 | 09:07

Từ nguồn vốn Chương trình 135, huyện Đắk R’lấp đã kịp thời hoàn thiện thủ tục, phân bổ 2,68 tỷ đồng về các xã để đầu tư cơ sở hạ tầng các thôn, bon vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn.

Bên cạnh đó, thông qua chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, huyện đã hỗ trợ trên 1,63 tỷ đồng cho đồng bào DTTS nghèo và hộ nghèo ở thôn, xã đặc biệt khó khăn. Địa phương cũng triển khai cấp giống cây trồng cho 316 hộ DTTS nghèo vùng khó khăn gồm: 1.029 cây sầu riêng, 1.388  cây bơ...

Ngoài ra, từ các chương trình, dự án, huyện còn lồng ghép, triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động và các đối tượng hộ nghèo, hộ đồng bào DTTS. Trong năm nay, huyện đã phê duyệt danh sách cấp trên 8.200 thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng là người DTTS sinh sống tại vùng khó khăn.

Đức Diệu

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại