Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Số thu bảo hiểm xã hội tăng 40%

Cập nhật: 28/06/2018 | 08:35

Theo thống kê, hoạt động thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) lũy kế đến tháng 6/2018 đạt hơn 35 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2017.

Tổng số tiền chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế lũy kế hơn 27,6 tỷ đồng; số nợ BHXH, BHYT, BHTN là 3,2 tỷ đồng, giảm 24,1% so với cùng kỳ năm trước.

Có được kết quả này, ngay từ đầu năm, BHXH Đắk R’lấp phân chia đơn vị, lĩnh vực thu riêng cho từng cá nhân, nhân viên phụ trách. Giao chỉ tiêu cụ thể gắn với việc đánh giá bình xét thi đua, khen thưởng cuối năm. Việc thành lập đoàn kiểm tra một số đơn vị sử dụng lao động chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN và tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên lĩnh vực này đến với người dân trên địa bàn cũng được đẩy mạnh.

Trần Lê

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại