Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Huyện Đắk R'lấp: Đạt nhiều kết quả trong phát triển kinh tế, xã hội

Cập nhật: 25/12/2014 | 09:08

Năm 2014, mặc dù cũng bị chi phối bởi những khó khăn chung, nhưng huyện Đắk R’lấp vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 15,2%. Trong đó, cơ cấu kinh tế của huyện đang có những bước chuyển dịch tích cực theo hướng có chiều sâu, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp.

Có được kết quả đó, một mặt là địa phương đã bước đầu khai thác tốt những tiềm năng, thế mạnh phục vụ cho mục tiêu phát triển theo hướng bền vững.

Đơn cử như từ một huyện có tỷ trọng nông nghiệp chiếm trên 70% cơ cấu kinh tế nhưng đến nay, con số này đã giảm xuống dưới 50%. Tuy giảm về quy mô nhưng chất lượng ngành nông nghiệp Đắk R’lấp đang đạt được những thành quả đáng ghi nhận. Hàm lượng khoa học công nghệ trong sản phẩm nông nghiệp của địa phương đang từng bước được nâng cao; hình thức, cách thức tổ chức sản xuất, tiêu thụ đang từng bước định hình theo quy trình khép kín…

Quầy hàng kinh doanh thương mại ở xã Nhân Cơ (Đắk R'lấp) đa dạng các mặt hàng, chủng loại. Ảnh: Hồ Mai

Theo UBND huyện Đắk R’lấp thì đến nay, địa phương đã có 14 hợp tác xã, 190 trang trại kinh tế tập thể gồm 89 trang trại trồng trọt, 20 trang trại chăn nuôi, 80 trang trại tổng hợp và 1 trang trại nuôi trồng thủy sản. Đây là những mô hình kinh tế đang phát huy hiệu quả từ việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm cây trồng, vật nuôi.

Ngoài lĩnh vực nông nghiệp thì công nghiệp, dịch vụ cũng là một trong những thế mạnh đang được địa phương quan tâm phát triển. Toàn huyện hiện có 286 cơ sở công nghiệp và  2.926 cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ, thu hút trên 5.000 lao động tham gia.

Để phát huy lợi thế về dịch vụ, thương mại, huyện đã có chủ trương kêu gọi, thu hút đầu tư theo hình thức xã hội hóa để từng bước xây dựng hạ tầng, phát triển dịch vụ trung tâm thương mại, các chợ đầu mối, chợ xã… phục vụ nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa của người dân.

Bên cạnh đó, huyện cũng quan tâm đến công tác quy hoạch, công bố quy hoạch mạng lưới hạ tầng thương mại, dịch vụ, làm cơ sở để thu hút đầu tư, phát triển. Những thuận lợi cơ bản trên đã góp phần không nhỏ để địa phương hoàn thành mục tiêu thu ngân sách trong năm. Đây được xem là một trong những chỉ tiêu khó trong bối cảnh khó khăn chung của toàn tỉnh. Kết thúc năm 2014, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 453,349 tỷ đồng, bằng 116% kế hoạch.

Chị Nguyễn Thị Thanh ở thôn 3, xã  Đắk Wer (Đắk R'lấp) chăm sóc chanh dây

Ngoài lĩnh vực kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn trong năm cũng cơ bản được đảm bảo. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn ước đạt 36 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới còn 6,1%, hộ cận nghèo còn 5,3%, giảm 2% hộ nghèo so với năm 2013.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình phát triển, một số lĩnh vực đang bộc lộ những khó khăn, hạn chế cần khắc phục.

Cụ thể như hoạt động của hệ thống doanh nghiệp trên địa bàn thời gian qua còn khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn nên sản xuất cầm chừng, chưa hết công suất; đầu tư xây dựng cơ bản hiệu quả chưa cao, nhiều công trình đầu tư còn lãng phí, thất thoát, chưa đồng bộ hạ tầng, kém chất lượng.

Mặt khác, việc xây dựng nông thôn mới và thực hiện chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao triển khai còn chậm. Nguồn vốn để đầu tư xây dựng nông thôn mới đòi hỏi rất lớn, nhưng trên thực tế trong những năm qua phân bổ vốn hàng năm để thực hiện chương trình này chưa nhiều nên một số tiêu chí về nông thôn mới dự kiến không đạt theo lộ trình, kế hoạch; kết quả giảm nghèo chưa bền vững, tỷ lệ hộ cận nghèo và tái nghèo còn cao….

Từ những thuận lợi, khó khăn đã nêu, bước vào thực hiện nhiệm vụ phát triển năm 2015, ngoài việc tiếp tục bám sát định hướng đề ra, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đắk R’lấp sẽ tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế trên cơ sở nâng cao hiệu quả quản lý, trách nhiệm thực thi công vụ của bộ máy hành chính Nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và nhà đầu tư, phấn đấu hoàn thành sớm các chỉ tiêu quan trọng của nhiệm kỳ để thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Bài, ảnh: Hà An

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại