Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Huyện Đắk R’lấp: Có 18 hợp tác xã

Cập nhật: 19/09/2018 | 09:22

Toàn huyện Đắk R'lấp (Đắk Nông) hiện có 18 HTX, trong đó, 11 HTX nông nghiệp, 2 HTX xây dựng, 1 HTX vận tải, 2 HTX dịch vụ và môi trường, 2 HTX quản lý chợ.

Thời gian qua, huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và khuyến khích các hộ sản xuất, kinh doanh thành lập các hợp tác xã (HTX) liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, tạo chuỗi giá trị bền vững.

Qua rà soát, hiện UBND huyện Đắk R'lấp cũng đã phối hợp với Liên minh HTX tỉnh thực hiện tư vấn, hỗ trợ cho các HTX hoạt động theo đúng luật HTX; bố trí nguồn vốn để thực hiện đào tạo, tập huấn nâng cao công tác quản trị cho các HTX…

Lệ Sương

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại