Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Để sớm đưa Nghị quyết Đảng bộ đi vào thực tiễn cuộc sống: Lên “dây cót” ngay từ đầu

Cập nhật: 30/06/2016 | 10:19

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đắk R’lấp lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra mục tiêu tổng quát cũng như các nhóm chỉ tiêu trọng yếu cho cả giai đoạn 5 năm 2015-2020.

Đây được xem là cơ sở cũng như động lực để cán bộ, người dân phát huy sức mạnh đoàn kết trong xây dựng và phát triển huyện nhà. Với tầm quan trọng đó, thời gian qua, Huyện ủy Đắk R’lấp đã tăng cường công tác lãnh đạo, sớm đưa nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.

Sau đại hội, Huyện ủy đã nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn, đồng thời xây dựng chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ cho toàn khóa cũng như chỉ đạo các tổ chức đảng xây dựng kế hoạch hành động sát với tình hình thực tiễn ở địa phương, đơn vị mình.

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xác định công tác xây dựng Đảng có vai trò then chốt nên khi bước vào triển khai thực hiện nghị quyết, Huyện ủy đã tập trung rà soát, phân loại và xây dựng kế hoạch củng cố các tổ chức đảng yếu kém.

Điển hình như thời gian qua, Huyện ủy tập trung củng cố các tổ chức đảng yếu kém thuộc Đảng bộ xã Quảng Thành và đến nay đã có những chuyển biến tích cực. Chất lượng sinh hoạt, đoàn kết nội bộ trong Đảng ở các tổ chức đảng sau khi được củng cố đã nâng lên rõ rệt.

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt, những đồng chí trong cấp ủy được giao nhiệm vụ phụ trách địa bàn đã thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ mỗi quý một lần với các tổ chức đảng. Vì vậy, các vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác lãnh đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở kịp thời được phản ánh lên Ban Thường vụ Huyện ủy để có hướng chỉ đạo, xử lý.

Trong lãnh đạo các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bám sát mục tiêu nghị quyết, chương trình, kế hoạch của năm cũng như cả nhiệm kỳ, thời gian qua, Huyện ủy đã kịp thời lãnh đạo địa phương thực hiện thắng lợi cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Rõ nhất là thời gian qua, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo chính quyền, nhân dân tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND 3 cấp. Toàn huyện có 98,6% cử tri đi bỏ phiếu với tinh thần dân chủ, phấn khởi, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của cán bộ, người dân trên địa bàn.

Trong phát triển kinh tế, bên cạnh những thuận lợi chung thì từ đầu năm đến nay, tình hình dịch bệnh, hạn hán diễn ra phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của người dân, Huyện ủy đã kịp thời chỉ đạo các tổ chức đảng tăng cường công tác lãnh đạo chính quyền, chỉ đạo, động viên nhân dân để khắc phục khó khăn, tích cực chống hạn, ổn định sản xuất, hạn chế thấp nhất tình trạng phá bỏ cây trồng một cách tự phát.

Nhận thấy tình hình khó khăn trong công tác thu ngân sách những tháng đầu năm, cấp ủy đảng cũng đã kịp thời lãnh đạo UBND huyện triển khai các biện pháp chống thất thu, tăng cường thu nợ đọng thuế, động viên, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh cũng như kịp thời lãnh đạo địa phương giải quyết hiệu quả một số vấn đề nổi cộm về tranh chấp đất đai, khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng…

Theo đồng chí Lê Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đắk R’lấp thì năm 2016 được xem là năm bản lề trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII. Vì thế, quan điểm của cấp ủy đảng là phải “lên dây cót” ngay từ đầu, nhất là đối với những chỉ tiêu, nhiệm vụ lớn mang tính bao quát như xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng hạ tầng, xây dựng nông thôn mới…

Ngoài ra, Huyện ủy cũng xem công tác cán bộ là nhiệm vụ thường xuyên để nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý. Vì vậy, cơ bản đến nay, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ từ huyện xuống cơ sở đã vào guồng hoạt động ổn định, hiệu quả; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, người dân không ngừng được nâng cao. Những kết quả đó đang là cơ sở, tiền đề để huyện tiếp tục thực hiện thành công những mục tiêu nhiệm vụ phát triển trong năm 2016.  

Đức Diệu

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại