Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Đảm bảo giải ngân các nguồn vốn đầu tư theo đúng kế hoạch

Cập nhật: 30/09/2015 | 09:06

Trong năm 2015, huyện Đắk R’lấp được giao 79,6 tỷ đồng phục vụ đầu tư xây dựng cơ bản. Đến hết tháng 9, khối lượng thực hiện các công trình, dự án ước đạt 61,2 tỷ đồng, bằng 76,9%.

Với tiến độ trên, việc hoàn thành khối lượng thực hiện các dự án theo kế hoạch vào cuối năm nay là khá nhẹ, bởi thời gian còn lại của năm phần lớn là mùa khô nên rất thuận lợi để tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Mặt khác, hiện một số vướng mắc về mặt bằng, cơ chế liên quan đã được huyện cơ bản tập trung tháo gỡ. Tuy nhiên, xét về tiến độ giải ngân nguồn vốn, đến thời điểm này, toàn huyện mới thực hiện được 44,5 tỷ đồng, đạt 55,9% tổng vốn được giao.

Cụ thể, nguồn vốn được phân bổ từ ngân sách Trung ương trong năm trên địa bàn huyện là 53,7 tỷ đồng, nhưng hiện mới giải ngân được 19 tỷ đồng, đạt 49%; vốn vay ODA 1,7 tỷ đồng, đã giải ngân 1,7 tỷ đồng, đạt 100%; vốn ngân sách tỉnh 12 tỷ đồng, giải ngân 8 tỷ đồng, đạt 67% kế hoạch; vốn ngân sách huyện 12,2 tỷ đồng, giải ngân 10,8 tỷ đồng, đạt 88,5%.

Nguyên nhân chủ yếu là do một số nguồn vốn trong năm phân bổ chậm, nhất là nguồn vốn Trung ương nên mặc dù đã có khối lượng nhưng chưa thực hiện thủ tục giải ngân. Mặt khác, số vốn thuộc ngân sách huyện thì quá trình thực hiện còn phụ thuộc vào nguồn thu cân đối ngân sách.

Vì vậy, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư, huyện đã và đang tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác phối hợp, tạo thuận lợi cho chủ đầu tư, đơn vị thi công hoàn thiện thủ tục nhằm sẵn sàng giải ngân những công trình, dự án có khối lượng khi được bố trí vốn.

Thực hiện chủ trương chung, các nguồn vốn được phân bổ, huyện cũng sẽ tập trung cho thanh toán nợ, quyết toán những công trình, dự án đã hoàn thành. Mặt khác, một số công trình mở mới, huyện đã tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra nhằm bảo đảm tiến độ thi công theo tinh thần, khối lượng đến đâu, quyết toán đến đó để đảm bảo sự chủ động trong điều hành vốn đầu tư, giải ngân đúng tiến độ theo kế hoạch.

Đối với một số nguồn vốn khác, huyện cũng đang tập trung chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát để quản lý, điều hành hợp lý, đảm bảo ổn định hoạt động đầu tư, vận hành bộ máy, tránh tình trạng chậm trễ giải ngân hoặc giải ngân vượt định mức quy định.

Đến nay, tổng chi ngân sách trên toàn địa bàn huyện ước đạt gần 224,3 tỷ đồng, bằng 84% dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt hơn14,8 tỷ đồng, bằng 81% dự toán; chi thường xuyên đạt 189,394 tỷ đồng, bằng 77% dự toán; chi Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình 135 được 4,678 tỷ đồng... Các khoản chi phát sinh từ nguồn tăng thu ngân sách, thu từ sử dụng đất... đều được huyện cập nhật, phân bổ kịp thời, đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

Theo UBND huyện, mặc dù tiến độ giải ngân ở một số nguồn vốn đến thời điểm hiện nay đang còn chậm so với kế hoạch, nhưng với sự chủ động trong công tác điều hành, sự quyết liệt trong thực hiện, triển khai đồng bộ các giải pháp nên việc giải ngân các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn vẫn đang trong tầm kiểm soát và sẽ đảm bảo kế hoạch đề ra.

Đ.D

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại