Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Công tác quản lý đất đai đang từng bước đi vào nền nếp

Cập nhật: 25/12/2014 | 08:49

Trong năm 2014, huyện Đắk R’lấp đã triển khai cấp mới được 553 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) cho người dân với tổng diện tích hơn 642 ha, đạt 107% kế hoạch.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng của huyện cũng đã tiếp nhận và giải quyết 823 hồ sơ chuyển nhượng QSDĐ, với diện tích hơn 537 ha; 149 hồ sơ chuyển mục đích, với diện tích 3,2 ha; 279 hồ sơ tách hợp thửa có diện tích 156 ha; 117 hồ sơ cấp đổi, cấp lại có diện tích 88 ha; xử lý 2.498 hồ sơ đăng ký thế chấp, bảo lãnh, 823 hồ sơ xóa thế chấp bằng giấy chứng nhận QSDĐ.

Đến nay, địa phương đã hoàn thành quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) cấp huyện. Huyện cũng phối hợp đơn vị tư vấn triển khai điều tra, xây dựng bảng giá đất áp dụng năm 2015 đến 2019.

Trong năm, cơ quan chức năng cũng đã tiếp nhận 26 đơn thư liên quan đến tranh chấp, hỗ trợ đền bù đất đai, trong đó chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 7 đơn, hướng dẫn giải quyết 2 đơn, trả lời 4 đơn và đang xác minh giải quyết 13 đơn.

Đức Diệu

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại