Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 104 quần chúng ưu tú

Cập nhật: 30/09/2015 | 09:07

Từ ngày 29/9 đến 2/10, Huyện ủy Đắk R’lấp tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 104 quần chúng ưu tú thuộc 7 đảng bộ xã, thị trấn,Trung đoàn 720, Trường Giáo dục và giải quyết việc làm số 1 thuộc Đảng bộ huyện Tuy Đức.

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được tìm hiểu 5 chuyên đề gồm: Khái quát lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung phát triển năm 2011); Nội dung Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Mai Lương

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại