Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Bảo vệ thành công Đề án công nhận thị trấn Kiến Đức là đô thị loại IV

Cập nhật: 29/06/2015 | 11:13

Theo UBND huyện Đắk R'lấp, vừa qua, cơ quan chức năng của tỉnh và UBND huyện Đắk R’lấp đã bảo vệ thành công Đề án công nhận thị trấn Kiến Đức là đô thị loại IV trước Hội đồng thẩm định Trung ương tại Hà Nội.

Theo đó, tổng số điểm được Hội đồng thẩm định chấm cho đô thị Kiến Đức là 83,8 điểm, vượt 13,8 điểm so với mức điểm tối thiểu cho đô thị loại IV theo quy định.

Cụ thể, trong 6 nhóm tiêu chí lớn được đưa vào đánh giá, chấm điểm thì nhóm tiêu chí về tỷ lệ lao động phi nông nghiệp vượt điểm tối đa với số điểm 5/3,5 điểm; nhóm tiêu chí kinh tế, xã hội đạt điểm tối đa với tổng điểm 10/10 điểm; tiếp đến là các nhóm tiêu chí như hệ thống công trình hạ tầng đô thị đạt 46,2/55 điểm; chức năng đô thị đạt 13,5/15 điểm; kiến trúc cảnh quan đạt 8,8/10 điểm. Nhóm tiêu chí đạt thấp cần tiếp tục được cải thiện gồm: Quy mô dân số toàn đô thị đạt 6,8/10 điểm và mật độ dân số đô thị đạt 3,5/5 điểm.

Từ kết quả trên, cơ quan chức năng đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, trình Chính phủ phê duyệt quyết định công nhận thị trấn Kiến Đức là đô thị loại IV. Đây là cơ sở, tiền đề và là động lực để cán bộ, người dân thị trấn nói riêng, huyện Đắk R’lấp nói chung phấn đấu xây dựng, phát triển thị trấn Kiến Đức lên thị xã chậm nhất vào năm 2019 theo mục tiêu, lộ trình đã đề ra.

Đức Diệu

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại