Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img
Nông nghiệp Ðắk R’lấp chuyển biến rõ nét

14/09/2022 | 08:35

Thời gian qua, huyện Đắk R’lấp đã tích cực đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp. Trong đó, huyện tập trung chỉ đạo tổ chức lại sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp để nâng cao thu nhập cho người dân.

<  1  2  3  4  5  > 

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại