Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Thực hiện các chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số

Cập nhật: 04/08/2020 | 06:49

ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC
Giọng Nữ miền Bắc
Giọng Nữ miền Nam

Từ đầu năm đến nay, huyện Đắk Glong (Đắk Nông) đã tập trung triển khai thực hiện tốt nhiều chế độ, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, thôn, bon đặc biệt khó khăn.

Ảnh minh họa

UBND huyện đôn đốc các đơn vị liên quan và các xã thực hiện tốt Chương trình 135 của năm 2020. Toàn huyện đã tiếp nhận 329 bộ hồ sơ hỗ trợ lãi suất của hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ theo Quyết định 17/2016/QĐ-UBND, ngày 15/4/2016 của UBND tỉnh và đã chi trả cho các đối tượng thụ hưởng theo quy định, với tổng số tiền là hơn 2 tỷ đồng.

Huyện cũng đã tiếp nhận 23 bộ hồ sơ của học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số thuộc đối tượng theo Quyết định 1844/QĐ-UBND, ngày 24/10/2016 của UBND tỉnh, năm học 2019 - 2020 và thực hiện chi trả hỗ trợ với số tiền là 36 triệu đồng.

Bảo Anh

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại