Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2020

Cập nhật: 05/03/2020 | 08:53

ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC
Giọng Nữ miền Bắc
Giọng Nữ miền Nam

UBND huyện Đắk Glong (Đắk Nông) vừa ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn năm 2020.

Kế hoạch sẽ tập trung vào việc thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường nước, đất, không khí; quản lý chất thải. Trong đó, các hoạt động theo dõi pháp luật bao gồm: Ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường; hướng dẫn, đôn đốc các phòng, ban và UBND các xã thực hiện; tổ chức thu thập, xử lý thông tin; kiểm tra tình hình thi hành pháp luật; điều tra khảo sát… UBND huyện giao Phòng Tư pháp huyện chủ trì thực hiện kế hoạch và tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành; trong đó, lựa chọn địa bàn, đối tượng kiểm tra bảo đảm tính toàn diện, tránh trùng lắp.

Trên cơ sở đó, Kế hoạch này sẽ góp phần xem xét, đánh giá khách quan thực trạng thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành tại địa phương để kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với thực tiễn.

Bảo Anh

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại