Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập

Cập nhật: 05/03/2019 | 09:11

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, đến nay, huyện Đắk Glong đã sớm đề ra giải pháp sắp xếp, tinh gọn bộ máy trên địa bàn.

Cán bộ Ban Quản lý các dự án huyện Đắk Glong đang tập trung xử lý công việc

Theo Huyện ủy Đắk Glong, thực hiện Nghị quyết số 19 và các kế hoạch, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành các Chương trình hành động, kế hoạch, công văn triển khai thực hiện tới tất cả các cơ quan đơn vị trên địa bàn. Cùng với đó, Huyện ủy đã chỉ đạo các đơn vị quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động, nhất là những người, đơn vị trực tiếp chịu ảnh hưởng, điều chỉnh của Nghị quyết. Qua đó để họ nắm được chủ trương, mục đích, ý nghĩa của Nghị quyết và ổn định tư tưởng, nghiêm chỉnh chấp hành.

Đến nay, về cơ bản, việc sắp xếp, đổi mới hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện đã thực hiện theo đúng lộ trình. Theo đó, cuối năm 2018, địa phương đã hoàn thiện xong việc xây dựng Đề án và đã sáp nhập được 3 đơn vị gồm: Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Khuyến nông để thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện. Sau khi có quyết định thành lập, đến nay, Trung tâm đã thực hiện xong công tác bàn giao và đi vào hoạt động.

Về việc sáp nhập Trung tâm Phát triển quỹ đất và Ban Quản lý các dự án thành Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện cũng đã được địa phương tập trung thực hiện. Đến nay, huyện đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ bàn giao công việc.

Theo ông Phan Thanh Vỹ, Giám đốc Ban Quản lý các dự án huyện Đắk Glong thì để bảo đảm cho tiến độ sáp nhập, thời gian qua, cùng với việc tuyên truyền, quán triệt tinh thần của Nghị quyết, đơn vị cũng đã làm công tác động viên, ổn định tư tưởng cho cán bộ, công chức. Đơn vị cũng nhanh chóng hoàn tất các công việc còn tồn đọng, dang dở trước ngày 28/2/2019. Việc kiện toàn lại chức danh sau sáp nhập cũng đang được tiến hành. Theo đó, khi sáp nhập 2 đơn vị có tổng số 21 cán bộ, công chức và người lao động. Như vậy, sau sáp nhập, đơn vị mới đã giảm được 1 đầu mối công việc, giảm 1 chức danh giám đốc, 1 kế toán và 1 văn thư. Hiện tại, về cơ bản, mọi việc đã hoàn tất.

Được biết, hiện tại địa phương cũng đang hoàn thành việc xây dựng Đề án sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành Trung tâm Bồi dưỡng chính trị- Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cùng với đó, việc sáp nhập các phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện cũng đã được huyện xây dựng và trình Sở Nội vụ vào đầu tháng 11/2018. Theo kế hoạch, Phòng Dân tộc và Phòng Y tế sẽ được sáp nhập về Văn phòng HĐND-UBND huyện; Phòng Nội vụ sáp nhập với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tuy nhiên, hiện việc này đang tạm dừng để chờ Chính phủ sửa đổi Nghị định số 37/2014/NĐ-CP rồi mới tiếp tục tiến hành thực hiện… Bên cạnh đó, Đề án sắp xếp lại các điểm trường, lớp học gắn với bố trí số lượng người làm việc đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông cũng đang được huyện hoàn thiện.

Theo đồng chí Y Quang B’Krông, Bí thư Huyện ủy thì đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu, vừa cấp bách, vừa lâu dài của tất cả cấp ủy đảng, chính quyền và toàn hệ thống chính trị trên địa bàn. Trên tinh thần đó, trong năm 2019, cùng với kiện toàn, sắp xếp các đơn vị còn lại, huyện cũng từng bước đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập theo lộ trình hợp lý.

Bài, ảnh: Lê Dung

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại