Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Hỗ trợ lãi suất cho 525 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, với tổng số tiền 1,087 tỷ đồng

Cập nhật: 07/11/2019 | 09:24

Thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ theo Nghị quyết 56/2016/NQ-HĐND, ngày 22/12/2016, đến nay, trên địa bàn huyện Đắk Glong đã có 4/7 xã triển khai thực hiện hỗ trợ cho 525 hộ, với tổng số tiền là 1,087 tỷ đồng.

Trong đó, xã Đắk Som đã thực hiện hỗ trợ cho 205 hộ, với hơn 376,5 triệu đồng; Quảng Khê: 152 hộ, với hơn 440 triệu đồng; Đắk P'lao: 147 hộ, với 231,3 triệu đồng; Quảng Hòa: 21 hộ, với 38,8 triệu đồng.

Bảo Anh

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại