Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Gấp rút hoàn thành công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ III, năm 2019

Cập nhật: 06/06/2019 | 09:19

Với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) huyện Đắk Glong (Đắk Nông) lần thứ III, năm 2019 sẽ chính thức được tổ chức vào ngày 26/6 tới đây.

Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho đại hội đã và đang được các ngành, đơn vị trong huyện gấp rút hoàn thành. Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng triển khai: Tuyên truyền, trang trí, nội dung, hậu cần; đồng thời huy động nguồn lực để tổ chức tốt đại hội.

Công tác xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết giai đoạn 2014-2019 trình đại hội cũng được Ban Chỉ đạo đại hội quan tâm chuẩn bị kỹ lưỡng. Báo cáo bảo đảm đánh giá toàn diện các mặt công tác theo đề cương và chỉ ra được những kết quả, ưu, khuyết điểm và phân tích rõ những nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm cũng như xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trong 5 năm tới…

Đại hội đại biểu các DTTS huyện Đắk Glong lần thứ III, năm 2019 nhằm biểu dương và tôn vinh người DTTS tiêu biểu. Đây cũng chính là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng nhằm đánh giá kết quả chính sách dân tộc, công tác dân tộc và chính sách phát triển kinh tế, xã hội gắn với an ninh - quốc phòng.

Lê Dung

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại