Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Đẩy mạnh tăng trưởng gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Cập nhật: 14/01/2020 | 09:55

Theo UBND huyện Ðắk Glong, trong 18 nhóm chỉ tiêu theo Nghị quyết HÐND huyện đưa ra thực hiện trong năm 2019, có 17 nhóm chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, chiếm 94,44%. Ðây được xem là tiền đề quan trọng để địa phương bứt phá, đẩy mạnh tăng trưởng gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong năm 2020.

Nhiều lĩnh vực đạt khá

Trong năm 2019, tổng giá trị sản xuất toàn huyện đạt 4.622,45 tỷ đồng, đạt 100,05% kế hoạch. Cơ cấu tổng giá trị sản xuất có sự chuyển dịch theo hướng tích cực.

Năm 2020, huyện Ðắk Glong sẽ tập trung ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao hơn nữa năng suất, chất lượng cây trồng

Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp vẫn đóng vai trò quan trọng nhất trong tổng giá trị sản xuất toàn địa phương, với 65,29%. Trong năm, cùng với việc gia tăng diện tích gieo trồng, huyện cũng đã tập trung triển khai các chương trình nâng cao năng suất, chất lượng cho bà con. Ðến nay, tổng diện tích gieo trồng toàn huyện thực hiện được 29.005,9 ha, đạt 100,6%. Nhiều cây trồng được mở rộng diện tích lớn so với kế hoạch. Cụ thể như: Diện tích cây lương thực gieo trồng được 2.512,5 ha, đạt 102,4%; diện tích cây có củ: 2.358 ha, đạt 87%; diện tích cây thực phẩm: 773 ha, đạt 102,7%; diện tích cây ăn quả: 1.910,8 ha, đạt 118,7%...

Ngành Nông nghiệp của huyện cũng đã tập trung tổ chức các lớp tập huấn và xây dựng các mô hình  mới. Trong đó, các đơn vị đã phối hợp triển khai thực hiện mô hình tưới nước nhỏ giọt trên cây có múi tại xã Quảng Sơn; mô hình nuôi cá rô phi tại xã Ðắk Ha... Ngoài ra, địa phương còn xây dựng được 2 chuỗi sản xuất liên kết tiêu thụ sản phẩm trên cây cà phê tại Hợp tác xã Ðại Ðồng Tiến, xã Quảng Khê và Hợp tác xã DANOFARM, xã Quảng Sơn...

Ðặc biệt, ở lĩnh vực chăn nuôi, mặc dù một năm gặp nhiều khó khăn về dịch bệnh nhưng nhìn chung vẫn đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Ðến nay, tổng đàn đạt trên 180,7 triệu con, đạt 100,1% so với kế hoạch. Bên cạnh đó, diện tích nuôi trồng thủy sản được phát triển tại các ao, hồ nhỏ của người dân và lòng hồ thủy điện với diện tích nuôi trồng 230 ha và 45 lồng bè được nuôi trên lòng hồ thủy điện Ðồng Nai 3, 4. Về cơ bản, tình hình khai thác thủy sản trong tự nhiên ổn định, có tăng nhẹ về sản lượng...

Ở lĩnh vực công nghiệp cũng đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong năm, giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh đạt 164,8 tỷ đồng, tăng 4,2% so với năm 2018. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 1.750,2 tỷ đồng, tăng 15,3%. Tổng số hàng hóa vận chuyển đạt 307.100 tấn, tăng 3,2%. Số hành khách vận chuyển đạt 447.600 lượt người, tăng khoảng 7,1%. Tổng doanh thu ngành vận tải trong năm đạt 141,107 tỷ đồng, tăng 4,2% so với năm trước… Thu ngân sách do huyện quản lý thực hiện được 56,615 tỷ đồng, đạt 159,4% dự toán giao…

Chú trọng các giải pháp mang tính khả thi

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm qua, một số chỉ tiêu do huyện đề ra vẫn chưa đạt so với kế hoạch đề ra. Trong đó, đáng chú ý nhất là chỉ tiêu thu ngân sách. Nguyên nhân là do nguồn thu khu vực doanh nghiệp Nhà nước do Trung ương quản lý, lệ phí trước bạ và thu khác ngân sách đạt thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu giao. Ngoài ra, tỷ lệ che phủ rừng cũng đạt kết quả thấp, với 43,17%, do việc trồng rừng năm 2019 chưa đạt kế hoạch. Trong khi đó, tình trạng phá rừng diễn biến phức tạp. Một số doanh nghiệp khai thác rừng trồng với diện tích lớn nên tỷ lệ che phủ rừng của huyện giảm so với năm 2018…

Theo ông Vũ Tá Long, Chủ tịch UBND huyện Ðắk Glong, trong năm 2020, để đạt được các chỉ tiêu đã đề ra, địa phương sẽ đẩy mạnh các giải pháp tăng trưởng gắn với tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhất là đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh. Ðặc biệt, huyện sẽ thực hiện tốt các mô hình sản xuất nông nghiệp. Trong đó, tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất và đẩy mạnh sản xuất theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Việc mở rộng hình thức sản xuất chăn nuôi phát triển theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa cũng được huyện đẩy mạnh. Ngoài ra, ngành Nông nghiệp sẽ tăng cường hơn nữa trong công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, không để dịch bệnh phát sinh và lây lan. Các giải pháp bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên rừng cũng được địa phương đẩy mạnh. Trong đó, các cấp, ngành sẽ tập trung quản lý và bảo vệ vốn rừng hiện có, mở rộng diện tích phục hồi rừng tự nhiên. Huyện cũng sẽ kiên quyết trong việc ngăn chặn tình trạng phá rừng, xâm canh, lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm lâm luật. Ðồng thời, thực hiện có hiệu quả việc giao đất, giao rừng, giao khoán đất lâm nghiệp, cải tạo rừng kém hiệu quả…

Ðể bảo đảm công tác giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản đạt kết quả tốt, huyện tập trung nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng. Ngoài việc bố trí vốn giải quyết nợ đọng các công trình, các dự án chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2020, địa phương sẽ khởi công mới những công trình có tính cấp thiết phục vụ sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội. Ðắk Glong cũng sẽ đa dạng hóa các loại hình sản xuất công nghiệp, phục vụ cho nông nghiệp và kinh tế nông thôn, chế biến nông lâm thủy sản trên cơ sở khai thác tốt các nhóm nguyên liệu hiện có trên địa bàn…

Với những kết quả đạt được cùng với các giải pháp mang tính thực tiễn và khả thi cao, trong năm 2020, hy vọng kinh tế của huyện Ðắk Glong sẽ gặt hái nhiều thành tựu quan trọng, góp phần tích cực vào công tác xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn.

Bài, ảnh: Lê Dung

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại