Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Đắk Glong “tăng tốc” giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Cập nhật: 07/07/2020 | 09:26

ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC
Giọng Nữ miền Bắc
Giọng Nữ miền Nam

6 tháng đầu năm 2020, có nhiều yếu tố đã tác động tới tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Đắk Glong (Đắk Nông). Do đó, huyện đang tập trung các giải pháp để bảo đảm việc giải ngân vốn đúng với kế hoạch đề ra.

Tỷ lệ giải ngân vốn chưa đạt yêu cầu

Theo UBND huyện Đắk Glong, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 trên địa bàn là hơn 209 tỷ đồng. Đến nay huyện mới giải ngân được hơn 81,2 tỷ đồng, đạt 38,85% kế hoạch.

Trục đường thuộc trung tâm hành chính huyện Đắk Glong còn thi công dang dở

Nhiều kế hoạch vốn trên địa bàn huyện có tỷ lệ giải ngân trong 6 tháng qua đạt tỷ lệ rất thấp như: Kế hoạch vốn năm 2020 đã giải ngân 42,4 tỷ đồng, đạt 28,4%; kế hoạch vốn năm 2019 chuyển nhiệm vụ chi sang năm 2020 đã giải ngân được 7,3 tỷ đồng, đạt 39,55%; số dư tạm ứng năm 2019 đã thực hiện thanh toán thu hồi tạm ứng là 31,4 tỷ đồng, đạt 76,5%.

Nguồn vốn do ngân sách tỉnh quản lý, huyện mới giải ngân được 9,1 tỷ đồng, đạt 24,56% kế hoạch. Trong đó, vốn cân đối ngân sách tỉnh đạt 43,02%; nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đạt 56,58%; ngân sách Trung ương: 7,14%.

Nguồn vốn do ngân sách huyện quản lý, địa phương cũng mới giải ngân được hơn 72,1 tỷ đồng, đạt 41,94% kế hoạch. Trong đó, vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung giải ngân được hơn 9,4 tỷ đồng, đạt 57,31% kế hoạch; vốn tiền sử dụng đất giải ngân được hơn 5,3 tỷ đồng, đạt 60,29% kế hoạch; vốn phát triển đô thị được UBND tỉnh ủy quyền cho huyện giải ngân được 5 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; các chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân được 52,3 tỷ đồng, đạt 36,96% kế hoạch…

Tỷ lệ giải ngân thấp đã tác động không nhỏ tới sự phát triển kinh tế, xã hội chung của địa phương; trong đó trước mắt là tác động tới tăng trưởng của huyện trong 6 tháng cuối năm 2020.

Tập trung tháo gỡ các “nút thắt”

Trong 6 tháng cuối năm, Đắk Glong đang tập trung triển khai nhiều giải pháp, quyết tâm tháo gỡ các “nút thắt” nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển.

Huyện xác định, một số chủ đầu tư chưa quan tâm đến tiến độ thực hiện dự án, công trình làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn. Các công trình chuyển tiếp, công trình thanh toán nợ như: Các trục đường Trung tâm hành chính huyện; Trường THCS Nguyễn Du; Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn; hạng mục Nhà lớp học 8 phòng của Trường THCS Đắk Nang… tiến độ chưa đạt kế hoạch.

Một số công trình mở mới cũng chưa bố trí được mặt bằng, nên chưa thể khởi công được như: Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; hạng mục sân bê tông thuộc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện…

Các dự án mở mới thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 đang bước đầu thực hiện lập hồ sơ thiết kế- dự toán theo các văn bản mới ban hành, nhưng còn nhiều chồng chéo, bất cập.

Trong 6 tháng cuối năm, Đắk Glong sẽ tiếp tục đẩy mạnh tiến độ thực hiện giải ngân vốn các công trình, dự án theo quy định, nhất là các công trình thanh toán nợ. Huyện sẽ phối, kết hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư để khởi công các công trình mở mới theo kế hoạch.

Huyện đã giao cho các phòng ban, đơn vị, chủ đầu tư đẩy mạnh việc thực hiện các văn bản hướng dẫn quá trình triển khai các dự án. Đối với các công trình đã quyết toán dự án hoàn thành được bố trí kế hoạch năm 2020 để tất toán, huyện yêu cầu chủ đầu tư phải tập trung thanh toán hết nguồn vốn được giao trước ngày 30/6/2020.

 

Với những dự án chuyển tiếp, đến hết tháng 9/2020, các chủ đầu tư phải đạt tiến độ thực hiện giải ngân trên 80% so với kế hoạch. Những dự án khởi công mới, đến hết tháng 9/2020 phải đạt tỷ lệ giải ngân trên 50% và hết tháng 10/2020, tỷ lệ giải ngân đạt 70%. Các dự án có vốn chuyển nhiệm vụ chi năm 2019 sang năm 2020, huyện yêu cầu các chủ đầu tư tập trung giải ngân hết nguồn vốn này sang năm 2020, tránh để kết dư ngân sách, gây lãng phí nguồn vốn.

 

Trường hợp để kết dư ngân sách, các đại diện chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện theo quy định của pháp luật. Các chủ đầu tư, nhất là UBND các xã (thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia), huyện yêu cầu phải đẩy nhanh việc quyết toán các dự án, công trình hoàn thành. Các công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng, huyện sẽ khẩn trương lập, thẩm định phê duyệt quyết toán theo đúng thời gian quy định; đồng thời, rà soát, tổng hợp các công trình dự án còn thiếu vốn đến 31/12/2020…

Trong kế hoạch vốn năm 2021, địa phương sẽ ưu tiên thanh toán nợ đối với các công trình đã được phê duyệt quyết toán bố trí đủ vốn để tất toán, đối ứng các công trình từ ngân sách tỉnh và bố trí bồi thường giải phóng mặt bằng. Phần vốn còn lại mới bố trí khởi công mới cho năm 2021. Các công trình dự kiến mở mới năm 2021 phải hoàn thiện các thủ tục hồ sơ, thực hiện thẩm định phê duyệt trước ngày 31/10/2020 theo quy định.

Bài, ảnh: Lê Dung

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại