Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Đắk Glong nỗ lực duy trì các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Cập nhật: 10/10/2019 | 16:19

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, huyện Đắk Glong đã đạt được 52 tiêu chí, tăng 40 tiêu chí so với năm 2010. Huyện đang nỗ lực giữ vững các tiêu chí để không bị sụt giảm.

Mô hình trồng ổi ứng dụng khoa học công nghệ ở xã Đắk Ha (Đắk Glong)

Nhiều tiêu chí không bền vững

Theo Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM huyện thì trên địa bàn hiện đang có 6/7 xã đạt dưới 10 tiêu chí xây dựng NTM. Qua rà soát cho thấy, mức độ đạt chuẩn các tiêu chí NTM của địa phương giảm đáng kể. Nhiều tiêu chí có mức độ đạt chuẩn không bền vững.

Theo đó, ở cả 3 nhóm tiêu chí đều có sự giảm điểm so với giai đoạn 2010-2015. Trong đó, ở nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội có tiêu chí số 3 về thủy lợi hiện đang giảm 3 xã so với năm 2015. Đến nay, địa phương mới có 2/7 xã đạt tiêu chí này, bao gồm xã Đắk Ha và Quảng Khê. Được biết, toàn huyện hiện có 19.200 ha đất sản xuất nông nghiệp được tưới tiêu chủ động, chiếm 67% diện tích có nhu cầu tưới. Tuy nhiên, đến nay, Đắk Glong mới đầu tư xây dựng được 41 công trình thủy lợi, bảo đảm lượng nước tưới cho khoảng 4.000 ha cây trồng. Số diện tích còn lại đang phải sử dụng nguồn nước tưới từ các ao, hồ, giếng khoan và sông suối…

Ở nhóm tiêu chí kinh tế và tổ chức sản xuất cũng chưa đạt kết quả như mong đợi. Trong đó, tiêu chí thu nhập hiện nay toàn huyện có 7/7 xã chưa đạt, không tăng so với giai đoạn 2011-2015. Hay như ở tiêu chí Hình thức tổ chức sản xuất hiện cũng mới có 1/7 xã đạt, chiếm 14,29%, giảm 2 xã so với năm 2010 và giảm 6 xã so với năm 2015. Đến nay, trên địa bàn huyện có 9 hợp tác xã và 81 tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Tuy nhiên, do hình thức tổ chức sản xuất trên địa bàn huyện bước đầu mới được thành lập nên hiệu quả còn rất hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng phát triển của địa phương.

Ở Nhóm tiêu chí Văn hóa - xã hội - môi trường cũng có nhiều tiêu chí không bền vững. Trong đó, tiêu chí Văn hóa mặc dù tăng 2 xã so với năm 2010, nhưng lại giảm 2 xã so với năm 2015. Ở tiêu chí số 19 về Quốc phòng và an ninh hiện cũng mới có 2/7 xã đạt chuẩn, giảm 4 xã so với năm 2010 và năm 2015…

Huyện sẽ chú trọng đổi mới phương thức sản xuất cho phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Ảnh: Ông K'Woa ở thôn 5, xã Quảng Khê (Đắk Glong) tận dụng thế mạnh của địa phương, phát triển nghề trồng dâu, nuôi tằm

Không để phải làm lại từ đầu

Huyện Đắk Glong phấn đấu đến hết năm 2019 sẽ đạt được ít nhất 59 tiêu chí xây dựng NTM, với bình quân mỗi xã đạt 8,4 tiêu chí. Đến năm 2020, toàn huyện đạt 78 tiêu chí, với bình quân mỗi xã đạt 11 tiêu chí trở lên.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, cùng với việc giữ vững các tiêu chí đã đạt được, huyện cũng đang rất nỗ lực phát triển thêm các tiêu chí mới, nhất là các tiêu chí liên quan trực tiếp tới thu nhập, phát triển sản xuất cho người dân. Trong đó, địa phương sẽ thực hiện lồng ghép có hiệu quả giữa việc triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững tỉnh Đắk Nông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Đề án Quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2030. Các mô hình phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản xuất chủ lực của địa phương cũng sẽ được tập trung xây dựng. Qua đó nhằm tạo điều kiện để hỗ trợ cho các hợp tác xã nông nghiệp, nhất là hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển; đồng thời, thúc đẩy các mô hình hợp tác xã liên doanh, liên kết có hiệu quả.

Đặc biệt, ở các hình thức tổ chức sản xuất, huyện cũng sẽ gia tăng và phát triển theo chiều sâu và chú trọng đổi mới phương thức sản xuất cho phù hợp với từng địa phương… Một trong những giải pháp có tính thiết thực nữa được huyện chú trọng, đó là việc nâng cao chất lượng đào tạo nghề, hướng vào những ngành nghề có hiệu quả thu hút lao động nông thôn. Trong đó, các nguồn lực sẽ tập trung giải quyết việc làm cho lao động nông thôn có tay nghề, từ đó giúp tăng thu nhập, ổn định đời sống bền vững, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Bằng nhiều biện pháp khác nhau, huyện đang rất nỗ lực để có thể duy trì và phát triển những tiêu chí cơ bản đã đạt được, với quyết tâm không để xảy ra tình trạng “phải làm lại từ đầu”. Địa phương cũng luôn xác định, NTM không chỉ là để đạt được tiêu chí, mà phải thể hiện ở chất; trong đó, đích đến là người dân nông thôn ngày càng được ấm no. Đời sống tinh thần phong phú. Nông thôn văn minh, tiến bộ.

Bài, ảnh: Lê Dung

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại