Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Đắk Glong có 15/30 dân tộc còn gặp nhiều khó khăn

Cập nhật: 08/07/2021 | 08:26

ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC
Giọng Nữ miền Bắc
Giọng Nữ miền Nam

Huyện Đắk Glong (Đắk Nông) vừa tiến hành rà soát, xác định được 15/30 dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, bao gồm: Mạ, M'nông, Ê đê, Mông, Dao, Tày, Nùng, Sán Chay (Cao Lan, Sán Chỉ), Sán Dìu, Cho Ro, Chu Ru, Khơ Me, Giáy, Thổ và dân tộc Chứt có khó khăn đặc thù.

Toàn huyện hiện có 30 dân tộc cùng sinh sống, gồm 9.334 hộ gia đình, tương đương 43.991 khẩu, chiếm gần 60% tổng dân số trên địa bàn. Trong đó, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số của huyện là 5.429 hộ, với 27.558 khẩu, chiếm 79,3% tổng số hộ nghèo; hộ cận nghèo chiếm 9,68%.

Kết quả rà soát cho thấy, trên địa bàn huyện hiện có 2 dân tộc là Mạ và Mông đang có tỷ lệ hộ nghèo cao hơn 1,5 lần so với bình quân chung của 53 dân tộc thiểu số. 14 dân tộc có tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên không biết đọc, biết viết tiếng phổ thông chiếm tỷ lệ cao hơn 1,5 lần so với bình quân chung.

Ngoài ra, dân tộc M'nông trên địa bàn huyện đang có tỷ suất trẻ em chết dưới 1 tuổi cao trên 1,5 lần so với bình quân chung...

Bảo Anh

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại