Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số

Cập nhật: 09/05/2019 | 09:39

Thực hiện Đề án "Phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới”, đến nay, tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) 2 cấp trên địa bàn huyện Đắk Glong đã cơ bản đạt theo quy định.

Trong đó, tỷ lệ cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số cấp xã hiện chiếm 40%, đạt mục tiêu đề án. Riêng đối với cấp huyện, hiện nay, CBCCVC là người dân tộc thiểu số chiếm 23,13%, đạt so với lộ trình thực hiện giai đoạn 2016-2018.

Tuy nhiên, theo đề án, đến năm 2020, tỷ lệ CBCCVC là người dân tộc thiểu số cấp huyện trên địa bàn đạt tối thiểu là 30% tổng số CBCCVC. Vì vậy, từ năm 2019-2020 và những năm tiếp theo, huyện sẽ kiến nghị với tỉnh để có biện pháp, kế hoạch tuyển dụng, bố trí sử dụng đội ngũ CBCCVC cấp huyện là người dân tộc thiểu số bảo đảm tỷ lệ theo quy định.

Lê Dung

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại