Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img
Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy ở Đắk Glong: Chú trọng quản lý đất lâm nghiệp và ổn định dân di cư

22/08/2019 | 09:02 G8T+7

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 27/7/2016 của Tỉnh ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, sử dụng đất đai gắn với quản lý dân cư giai đoạn 2016-2020”, Đắk Glong đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là trong công tác quản lý đất lâm nghiệp và ổn định dân di cư.

Cây đàn hương "bén rễ" ở Đắk Ha  

05/08/2019 | 14:12 G8T+7

<  1  2  3  4  5  > 
Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại