Đắk Nông Online

Hệ thống đang tải nội dung!

img
img
img
Tăng cường luân chuyển, điều động cán bộ trong tình hình mới

24/08/2020 | 08:56

Công tác luân chuyển, điều động cán bộ được huyện Cư Jút (Đắk Nông) quan tâm, thực hiện một cách dân chủ, khách quan nhằm đào tạo, bồi dưỡng toàn diện đội ngũ cán bộ của huyện, đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới.

Chủ động phòng chống hạn  

30/01/2020 | 10:01

<  1  2  3  4  5  > 

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại