Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img
img
Quan tâm thu gom rác thải nguy hại ở nông thôn

24/11/2020 | 08:43

Những hố thu gom rác thải đặt ở nhiều xã tại Cư Jút đã góp phần thu gom chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) và từng bước nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

<  1  2  3  4  5  > 

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại