Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img
Đoàn kết, thống nhất để Cư Jút phát triển nhanh và bền vững

25/06/2020 | 09:48

Giai đoạn 2015 - 2020 đánh dấu sự thay đổi toàn diện trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện Cư Jút (Đắk Nông). Những thành tựu to lớn đã đạt được khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, toàn diện của Đảng bộ, chính quyền huyện và là nền tảng để Cư Jút thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trong tương lai.

Chủ động phòng chống hạn  

30/01/2020 | 10:01

<  1  2  3  4  5  > 

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại