Đắk Nông Online

Hệ thống đang tải nội dung!

img
Chú trọng phát triển, nâng cao chất lượng đảng viên

26/04/2018 | 10:53 G4T+7

Đảng bộ huyện Chư Jút thời gian qua đặc biệt quan tâm đến công tác phát hiện, bồi dưỡng, phát triển và nâng chất lượng đảng viên tại các tổ chức cơ sở (TCCS) đảng. Những kết quả bước đầu đã và đang góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng, hệ thống chính trị từ cấp huyện đến cơ sở tại địa phương.

Tỷ lệ tham gia bảo hiểm đạt 96,7%  

29/01/2018 | 09:57 G1T+7

Thành lập mới được 40 công ty  

29/01/2018 | 09:55 G1T+7

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại