Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy kinh tế tập thể và hợp tác xã

Cập nhật: 28/07/2020 | 17:10

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Thanh Tùng vừa ký công văn chỉ đạo triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Trước đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển KTTT, HTX trên địa bàn. Sau khi phối hợp, Sở đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện 9 nhóm giải pháp gồm: tuyên truyền nâng cao nhận thức về KTTT, HTX; hoàn thiện khung khổ pháp lý, cơ chế chính sách; nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với HTX; huy động nguồn lực xã hội để phát triển KTTT, HTX…

Thời gian tới, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan hướng dẫn các chính sách hỗ trợ cho KTTT, HTX theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, đảm bảo chính sách đến với các đơn vị. Ngoài ra, sở này cần chủ trì, tham mưu đề xuất bố trí, lồng ghép từ các nguồn vốn đầu tư phát triển (vốn xây dựng NTM, vốn từ các dự án, đề án…) để hỗ trợ cho các HTX hoạt động có hiệu quả.

Lê Phước

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại