Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Phối hợp xây dựng HTX sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị

Cập nhật: 14/07/2020 | 10:17

ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC
Giọng Nữ miền Bắc
Giọng Nữ miền Nam

Trong chương trình phối hợp (giai đoạn 2020-2025) giữa Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn và Liên minh Hợp tác xã tỉnh có đặt mục tiêu xây dựng các hợp tác xã (HTX) sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị. Đến năm 2025, toàn tỉnh sẽ có 50 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động ở mức khá trở lên.

Để thực hiện chương trình, các đơn vị chủ động tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên, hội viên, thành viên HTX, người dân tham gia xây dựng HTX sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị.

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh kiểm tra mô hình trồng hồ tiêu hữu cơ ở HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Hoàng Nguyên (Đắk Song)

Ông Hồ Gấm, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phân tích: Hội Nông dân tỉnh chủ trì xây dựng chương trình phối hợp thực hiện hàng năm. Đây là cơ sở để các cơ quan căn cứ chỉ đạo, triển khai thực hiện. Các đơn vị tập trung nguồn lực để lựa chọn đầu tư xây dựng mô hình HTX sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị phù hợp. Việc xây dựng thành công sẽ tạo điểm sáng, nhân tố mới và lan tỏa phong trào sản xuất trong đoàn viên, hội viên, thành viên tại các cấp hội...

Hội Nông dân tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Tỉnh đoàn và Liên minh HTX tỉnh ký kết chương trình xây dựng HTX sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị

Chương trình đặt mục tiêu đến 2025, Đắk Nông có 50 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động ở mức khá trở lên. Tỉnh có 20 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và 30 đơn vị liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị. Từ việc triển khai chương trình, các đơn vị phấn đấu xây dựng 8 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị hiệu quả, bền vững.

Để đạt được mục tiêu đề ra, chương trình sẽ tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm, hỗ trợ tăng khả năng tiếp cận thị trường và sức cạnh tranh của HTX. 

 

Đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan vận động thành lập mới các mô hình HTX trên tất cả các lĩnh vực như: Mô hình tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị trong nông dân, thanh niên, phụ nữ... Các hoạt động hỗ trợ cũng sẽ được triển khai đồng thời gồm: Hỗ trợ các mô hình kinh tế tập thể, HTX vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, ứng dụng công nghệ cao. Các đơn vị còn tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, giám sát phản biện xã hội về những vấn đề có liên quan đến hoạt động của HTX, tổ hợp tác.

Ông Bùi Hoa Thám, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh

 

Theo ông Bùi Hoa Thám, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, bên cạnh hỗ trợ tuyên truyền, về cơ chế vốn, chương trình còn huy động nhân lực để tư vấn, hỗ trợ hoàn thiện tổ chức, bộ máy hoạt động của các HTX, tổ hợp tác. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và bồi dưỡng tay nghề cho thành viên HTX, tổ hợp tác cũng được đưa cụ thể vào chương trình hành động... Với sự chủ động, trách nhiệm của 4 cơ quan, hứa hẹn sẽ góp phần xây dựng được các HTX sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị hiệu quả và dần hình thành các mô hình HTX kiểu mới.

Bài, ảnh: Thanh Nga

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại