Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Nhiều hoạt động hỗ trợ phát triển HTX

Cập nhật: 19/07/2022 | 08:37

Từ đầu năm đến nay, Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông đã có nhiều hoạt động hỗ trợ phát triển HTX.

Liên minh HTX tỉnh phối hợp với UBND các huyện, thành phố tư vấn thành lập 5 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nâng tổng số HTX trong lĩnh vực này của tỉnh lên 180 HTX.

Ảnh minh họa

Từ nguồn vốn Qũy hỗ trợ phát triển HTX, Liên minh HTX tỉnh đã hỗ trợ 26 HTX vay trên 8 tỷ đồng phát triển sản xuất, kinh doanh. 15 lao động tại 3 HTX được vay 808 triệu đồng từ Qũy quốc gia giải quyết việc làm.

Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông phối hợp với Sở Công thương hỗ trợ 13 HTX của Đắk Nông kết nối giao thương với các doanh nghiệp, HTX ở TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Thuận.

Phan Đinh

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại