Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý hợp tác xã

Cập nhật: 19/08/2021 | 08:37

Nhiều năm qua, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh đã chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý HTX. Điều này góp phần thúc đẩy các HTX phát triển, hoạt động có hiệu quả.

Cán bộ quản lý HTX gồm những người chủ chốt trong HTX như: Chủ tịch, thành viên hội đồng quản trị, giám đốc, phó giám đốc, trưởng ban kiểm soát, thành viên ban kiểm soát.

Lao động tại HTX Nông nghiệp Krông Nô phơi hạt ca cao. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

Từ năm 2015 đến nay, Liên minh HTX đã phối hợp với các cơ sở đào tạo gửi 38 học viên là thành viên của các HTX tham gia các lớp đào tạo dài hạn, với trình độ trung cấp trở lên. Tổng kinh phí cho 38 học viên là hơn 180 triệu đồng.

Liên minh HTX phối hợp với các cơ sở đào tạo tổ chức 24 lớp bồi dưỡng cán bộ chủ chốt HTX, với 1.250 lượt học viên tham gia. Trong quá trình bồi dưỡng, Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức cho 140 lượt học viên đi học tập kinh nghiệm tại các mô hình HTX kiểu mới, kinh doanh có hiệu quả trong cả nước.

Liên minh HTX đã tham mưu UBND tỉnh thu hút 7 cán bộ trẻ có trình độ cao đẳng, đại học về làm việc tại 7 HTX.

Theo ông Nguyễn Khải, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, đơn vị luôn chú trọng cung cấp kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển HTX và kinh tế tập thể.

Việc tư vấn, hướng dẫn tổ chức, cơ cấu bộ máy, điều hành HTX và hỗ trợ xây dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các HTX luôn được quan tâm.

Liên minh HTX tỉnh luôn chú trọng bồi dưỡng cho các HTX về kinh nghiệm quản trị, nâng cao chất lượng sản phẩm, quản lý tài chính, nghiệp vụ kế toán và hợp tác trong sản xuất, kinh doanh...

Liên minh HTX tỉnh đã giới thiệu đến các HTX về những kỹ thuật chăm sóc cây trồng theo phương pháp hữu cơ; sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm sau thu hoạch; chăn nuôi an toàn…

Từ việc chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nhìn chung, chất lượng cán bộ quản lý HTX đã được nâng cao, nhất là kiến thức, kỹ năng chỉ đạo sản xuất, quản lý, điều hành.

Các HTX dần thích ứng với sự thay đổi về môi trường sản xuất, kinh doanh, biến động giá cả thị trường. Nhiều HTX đã linh động trong việc phát triển sản xuất, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19.

Những kiến thức học tập được, đội ngũ quản lý HTX đã vận dụng vào thực tiễn quản lý và sản xuất của đơn vị một cách hiệu quả. Điều này giúp nhiều HTX phát huy thế mạnh, nội lực, khắc phục kịp thời những khó khăn, vướng mắc để phát triển tốt hơn.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Liên minh HTX tỉnh, công tác đào tạo cán bộ quản lý HTX vẫn còn những hạn chế. Đó là, hàng năm kinh phí bố trí để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX còn ít.

Nhu cầu cập nhật kiến thức, tiếp cận thực hành, vận dụng kỹ năng vào thực tiễn... của nhiều cán bộ quản lý HTX chưa cao. Mô hình HTX kiểu mẫu, tiên tiến trên địa bàn của tỉnh chưa có nhiều để giới thiệu học viên tham gia học hỏi, đúc kết kinh nghiệm.

Tỷ lệ cán bộ quản lý HTX được đào tạo trình độ từ trung cấp trở lên trong thời gian qua còn thấp so với yêu cầu đặt ra.

Cũng theo ông Nguyễn Khải, đơn vị tiếp tục rà soát, thống kê nhu cầu đăng ký đào tạo, bồi dưỡng hàng năm của các HTX để có kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý thiết thực, hiệu quả.

Liên minh HTX bám sát mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết của Liên minh HTX Việt Nam; Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và các quyết định, kế hoạch của Chính phủ, UBND tỉnh về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong khu vực kinh tế tập thể.

Việc đào tạo, bồi dưỡng sẽ được chú trọng bám sát với nhu cầu thực tế hiện nay của các HTX. Khâu đào tạo phải bảo đảm từng bước nâng cao kiến thức, năng lực, kỹ năng, kinh nghiệm cho đội ngũ quản lý HTX...

Bài, ảnh: Thanh Nga

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại