Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Liên hiệp HTX: Hướng đi mới trong phát triển kinh tế tập thể

Cập nhật: 13/12/2018 | 08:40 G12T+7

Từ thực tiễn mô hình kinh tế tập thể, vừa qua Liên minh hợp tác xã (HTX) tỉnh Đắk Nông đã thành lập Liên hiệp HTX Hợp Lực Đắk Nông để nâng cao sức cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập. Đây được xem như một hướng đi mới cho kinh tế hợp tác trên địa bàn tỉnh.

Sản phẩm cà phê Đắk Đam của HTX Nông nghiệp Công Bằng Thuận An (Đắk Mil)

Liên kết để tăng cường nguồn lực

Liên hiệp HTX Hợp Lực Đắk Nông được thành lập có 5 HTX thành viên gồm: HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Thương mại Tia Sáng (Gia Nghĩa), HTX Nông nghiệp, Dịch vụ Thương mại Quyết Tâm (Đắk R’lấp), HTX Nông Lâm nghiệp Nam Hà (Cư Jút), HTX Hồ tiêu hữu cơ Bình Tiến (Đắk Song) và HTX Nông nghiệp Bon N’Ting (Đắk Glong) với số vốn điều lệ 200 triệu