Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Hơn 5,6 tỷ đồng hỗ trợ vốn vay HTX

Cập nhật: 13/12/2018 | 08:27 G12T+7

Năm 2018, Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông đã tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục hồ sơ cho các HTX vay vốn từ quỹ Hỗ trợ phát triển HTX và quỹ Quốc gia giải quyết việc làm do Liên minh HTX Việt Nam ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh.

Đến nay, Liên minh đã hoàn tất thủ tục giải ngân cho 19 HTX vay với tổng số tiền hơn 5,6 tỷ đồng, trong đó 7 đơn vị vay tổng số tiền 808 triệu đồng từ quỹ Quốc gia về giải quyết việc làm và 12 đơn vị vay với tổng số tiền 4,8 tỷ đồng từ quỹ Hỗ trợ và phát triển HTX. Số vốn còn lại 300 triệu đồng, Liên minh HTX tỉnh đang hoàn tất hồ sơ cho 1 đơn vị vay.

Đức Hùng

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại