Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Bồi dưỡng kiến thức Hội nhập kinh tế cho cán bộ HTX nông nghiệp

Cập nhật: 21/08/2018 | 09:55

Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông vừa phối hợp với Trung tâm Hội nhập và Phát triển (CDI) tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức Hội nhập kinh tế trong nước và quốc tế cho cán bộ HTX nông nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong 3 ngày, các cán bộ HTX Nông nghiệp đã được cung cấp nhiều thông tin, kiến thức về Hội nhập kinh tế qua các chuyên đề như: Tổng quan quá trình hội nhập kinh tế của Việt Nam, cơ hội và thách thức, định hướng và chính sách hỗ trợ đối với nông nghiệp; Tỉnh Đắk Nông trong xu thế hội nhập trong nông nghiệp; Xác định năng lực nội tại và chính sách hỗ trợ đối với nông nghiệp; Đáp ứng các quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật đối với sản phẩm nông nghiệp khi tiếp cận các thị trường xuất khẩu; Các HTX đang ở đâu trong việc áp dụng rào cản, lộ trình đáp ứng các rào cản kỹ thuật cho nông nghiệp; Đáp ứng các tiêu chuẩn Quốc tế đối với sản phẩm nông nghiệp trong xuất khẩu; Giải pháp để nông sản Đắk Nông tham gia chuỗi giá trị nông sản toàn cầu; xây dựng chuỗi giá trị cho một số sản phẩm tiêu biểu; Xây dựng chiến lược thương hiệu như thế nào; quản trị truyền thông trong việc gia tăng giá trị thương hiệu; Phát triển sản phẩm và xây dựng thương hiệu đối với HTX; Marketing và giải pháp thương mại điện tử; Các yêu cầu và thủ tục đăng ký nhãn hiệu và sở hữu trí tuệ.

Cuối khóa tập huấn, học viên được đi thực hành những nội dung đã học tập tại HTX Đắk Tân (Gia Nghĩa) nhằm bổ sung kiến thức thực tế để áp dụng cho đơn vị mình.

Đức Hùng

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại