Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img
img
HTX Nông, Lâm nghiệp, chăn nuôi Bon TuLung: Nỗ lực tìm đầu ra cho sản phẩm truyền thống

23/05/2018 | 10:08

Trong thời kinh tế thị trường, việc xây dựng thương hiệu, tìm đầu ra cho sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm truyền thống được xem như yếu tố quyết định để vừa bảo tồn, gìn giữ nghề, vừa phát huy giá trị kinh tế, phục vụ phát triển.

<  4  5  6  7  8  > 

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại