Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img
Một số HTX dịch vụ môi trường tạo nhiều việc làm cho lao động phổ thông

21/03/2017 | 09:55

Hoạt động của HTX đã tạo việc làm, nâng cao thu nhập và góp phần nâng cao đời sống cho người lao động các vùng nông thôn.

<  3  4  5  6  7  > 
Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI đề ra mục tiêu: "Đến năm 2020, Đắk Nông phấn đấu thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo, kém phát triển". Theo bạn khả năng thực hiện mục tiêu trên như thế nào?

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại