Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img
img
Doanh thu HTX nông nghiệp ở Krông Nô đạt bình quân 420 triệu đồng/năm

29/10/2018 | 10:18

Từ đầu năm 2018 đến nay, huyện Krông Nô thành lập được 1 HTX nông nghiệp, nâng tổng số HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện lên 13 HTX với 218 thành viên tham gia. Tổng vốn điều lệ của các HTX này là 29,2 tỷ đồng, doanh thu bình quân đạt khoảng 420 triệu đồng/năm. Thu nhập bình quân của các thành viên HTX đạt từ 3,5 đến 5 triệu đồng/tháng.

Thành lập mới 14 HTX  

17/07/2018 | 09:13

Toàn tỉnh có 45 xã có HTX  

17/07/2018 | 09:13

<  3  4  5  6  7  > 

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại