Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img
img
Kinh tế tập thể thể hiện được vai trò quan trọng

28/12/2020 | 05:49

Kinh tế tập thể luôn được Đảng, Nhà nước xác định là thành phần kinh tế quan trọng trong nền kinh tế thị trường. Những năm qua, với sự quan tâm sâu sát của các cấp, các ngành, kinh tế tập thể của Đắk Nông đã có bước phát triển đáng kể.

<  1  2  3  4  5  > 

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại