Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Tập trung giải quyết các vấn đề nổi cộm, tạo chuyển biến rõ nét trong học và làm theo Bác

Cập nhật: 21/05/2020 | 09:13

ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC
Giọng Nữ miền Bắc
  • Giọng Nữ miền Bắc
  • Giọng Nữ miền Nam

Lựa chọn giải quyết những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nội dung được Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, các cấp, ngành chú trọng thực hiện.

Hiệu quả thực tế ở Đắk Glong

4 năm qua, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Glong đã xác định 3 vấn đề nổi cộm tại địa phương cần chỉ đạo quyết liệt, giải quyết dứt điểm đó là quản lý, bảo vệ rừng; quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và công tác quản lý dân cư.

Theo đó, trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy, các tổ chức cơ sở đảng và chính quyền từ huyện đến xã cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Trên cơ sở đó, UBND huyện khảo sát, kiểm tra, thống kê diện tích rừng và đất lâm nghiệp bị xâm canh, lấn chiếm trái phép ở các chủ rừng, báo cáo UBND tỉnh biết có phương án xử lý. Qua 4 năm, huyện đã xử lý vi phạm kỷ luật về quản lý rừng đối với các cán bộ, đảng viên vi phạm theo quy định của pháp luật với 13 người bị khiển trách, 5 người bị cảnh cáo, 2 người bị cách chức.

Trong công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Huyện ủy chỉ đạo chấn chỉnh và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định; buông lỏng quản lý của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng lấn chiếm, chuyển mục đích sử dụng trái phép, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai quy định, giao đất không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Huyện ủy cũng chỉ đạo xem xét, đề nghị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với những diện tích đã cấp không đúng đối tượng, cấp sai quy hoạch sử dụng đất, hiện trạng, không phù hợp với thực tế, người sử dụng đất sai mục đích. Đến nay, toàn huyện đã xử lý vi phạm kỷ luật về đất đai đối với cán bộ, đảng viên vi phạm với 17 người bị khiển trách, 1 người bị cảnh cáo.

Đối với công tác quản lý dân cư, huyện đã thành lập các tổ khảo sát thực tế về công tác quản lý, sử dụng đất đai gắn với quản lý dân cư tại 7 xã và nắm bắt tình hình dân di cư tự do đến địa bàn huyện. Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện triển khai công tác sắp xếp và ổn định dân cư, ổn định đời sống cho 2.128 hộ dân với 11.340 nhân khẩu. Đến nay, huyện đã bố trí tại chỗ đất ở, đất sản xuất được trên 2.900 ha, bình quân mỗi hộ 0,4 ha đất ở và 1 ha đất sản xuất nông nghiệp.

UBND huyện lập Dự án đầu tư phát triển sản xuất và ổn định đời sống cho đồng bào dân di cư tự do tại các xã Quảng Hòa, Đắk R’măng, Quảng Sơn nhằm ổn định cho trên 1.260 hộ, chủ yếu là dân tộc Mông. Huyện cũng chủ động nắm chắc tình hình dân di cư tự do đến địa bàn; tiếp tục rà soát quy hoạch, đề nghị cấp có thẩm quyền tạo điều kiện cho triển khai thực hiện dự án ổn định dân di cư tự do để sắp xếp, bố trí dân cư hợp lý; kiên quyết di dời hoặc cưỡng chế di dời đối với số hộ sống trong khu vực xung yếu, rừng phòng hộ.

Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu

Khâu đột phá để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 chính là việc nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Vì vậy, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện theo lộ trình, thời gian, không ngừng phát huy vai trò của cấp ủy, nhất là người đứng đầu trên cả hai mặt “lãnh đạo, chỉ đạo” và “gương mẫu, đi đầu”. Đến nay, hầu hết các cấp ủy đảng đã nghiêm túc triển khai thực hiện.

Các đảng bộ có những cách làm sáng tạo, mới và cụ thể với tình hình của địa phương, đơn vị để đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực tiễn của cuộc sống, trở thành công việc thường xuyên, liên tục. Cấp ủy các cấp đã lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, như việc quản lý, bảo vệ rừng; quản lý, sử dụng đất đai và môi trường; khai thác lâm sản; chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng; xử lý cán bộ quản lý lãnh đạo ở các cấp khi có dấu hiệu vi phạm; kiên quyết xử lý nghiêm đối với các lãnh đạo chủ chốt do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý khi để xảy ra sai phạm.

 

Tính riêng năm 2019, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 277 tổ chức đảng, 2.074 đảng viên (có 466 cấp ủy viên); giám sát 103 tổ chức đảng, 342 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra 10 tổ chức đảng, 102 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; qua kiểm tra, kết luận 4 tổ chức đảng và 91 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, phải thi hành kỷ luật 51 đảng viên và 2 tổ chức đảng.

Về thi hành kỷ luật, cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 9 tổ chức đảng; cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 163 đảng viên; trong đó có 62 cấp ủy viên bằng các hình thức gồm khiển trách 102 người, cảnh cáo 37 người, cách chức 10 người, khai trừ ra khỏi Đảng 14 người; đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 16 đảng viên; xóa tên, cho ra khỏi Đảng 71 người…

 

Năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đăng ký nội dung đột phá hoặc vấn đề nổi cộm, bức xúc để xử lý hiệu quả và mỗi đơn vị phải xây dựng ít nhất 2 vấn đề. Trên tinh thần đó, Huyện ủy Đắk Glong đã đăng ký xử lý vấn đề nổi cộm là công tác cải cách hành chính, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng.

Huyện ủy Krông Nô cũng xác định 2 nội dung nổi cộm cần giải quyết là việc tranh chấp giữa 172 hộ đồng bào dân tộc ở các bon với Công ty TNHH MTV Nam Nung; đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài liên quan đến sạt lở bờ sông, tranh chấp đất của các hộ dân… Các địa phương khác đều căn cứ vào thực tế địa phương lựa chọn các vấn đề nổi cộm liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính… để tập trung giải quyết, xử lý.

Hoàng Bảo

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại