Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img
Lan tỏa tinh thần tiên phong, nêu gương (kỳ 3): Lựa chọn việc trọng tâm, khâu đột phá

26/11/2021 | 08:48

Lựa chọn giải quyết những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là một trong những hoạt động được các tổ chức cơ sở (TCCS) đảng chú trọng thực hiện, góp phần nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là nêu gương của người đứng đầu.

Học Bác để biết hy sinh  

22/11/2021 | 08:39

<  1  2  3  4  5  > 

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại