Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img
img
Góp phần đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào nền nếp

03/01/2023 | 05:28

Năm 2022, ban tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã tích cực quán triệt, tuyên truyền, triển khai có hiệu quả Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc học và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh tiếp tục có sự lan tỏa và hiệu quả.

"Nhân tố sáng" ở bon Kon Hao  

08/11/2022 | 09:28

<  1  2  3  4  5  > 

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại