Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Tăng cường vai trò tham mưu, nâng cao hiệu quả công tác quản lý văn hóa

Cập nhật: 08/10/2020 | 17:06

Chiều 8/10, Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh đã khảo sát về công tác quản lý văn hóa đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT-DL) tỉnh.

Video clip:

 

Đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức được 2 lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực nghệ nhân tấu chiêng, 6 lớp nâng cao năng lực nghệ nhân chỉnh chiêng, truyền dạy đánh chiêng, 5 lớp dệt thổ cẩm, 68 lớp đánh cồng chiêng, 14 lớp hát dân ca… Các huyện, thành phố tổ chức được 14 lớp truyền dạy dân ca, 6 lớp truyền dạy đan lát, làm cây nêu, thành lập 7 đội văn nghệ dân gian…

Ông Nguyễn Minh Quang, Phó Giám đốc Sở VHTT-DL cho rằng việc thực hiện xã hội hóa để tổ chức các lễ hội còn gặp khó khăn

Theo báo cáo, với chức năng của mình, thời gian qua, Sở VHTT-DL đã động viên, hướng dẫn tổ chức được nhiều lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên cơ sở nguyên gốc, nguyên bản, do già làng và đồng bào tự thực hiện. Nhiều nghi lễ, lễ hội được phục dựng như: Lễ hội mừng lúa mới, Lễ cúng bến nước, Lễ cúng sức khỏe, Lễ cúng thần rừng, Lễ phát rẫy… Sau khi phục dựng lại, các lễ hội được đồng bào duy trì, tự tổ chức ở cộng đồng với quy mô phù hợp.

Hàng năm, Ngày hội văn hóa các dân tộc thu hút được sự tham gia của các thành phần dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh. Công tác xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng các nghệ nhân để duy trì, phát huy các giá trị nghi lễ, lễ hội được chú trọng thực hiện.

Bà Hồ Thị Nghĩa, Phó Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị cần bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch

Ngành Văn hóa xây dựng được 4 chương trình hoạt động cho hai bon văn hóa điển hình, từ đó chọn được các loại hình bảo tồn tiêu biểu. Từ năm 2015 đến nay, một số lễ hội được tổ chức theo hình thức xã hội hóa như: Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ I, Lễ Tài phán, Lễ hội Lồng tồng…

Bà Kiều Châu Loan, Phó Ban Văn hóa HĐND tỉnh đề nghị tổng kết lại công tác quản lý văn hóa trong 5 năm qua nhằm đưa ra những kế hoạch, giải pháp hiệu quả hơn

Qua khảo sát, Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh đề nghị Sở VHTT-DL cần tăng cường vai trò tham mưu, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý văn hóa trên địa bàn; việc thực hiện chế độ hỗ trợ cho các nghệ nhân; bố trí cán bộ quản lý văn hóa ở các địa phương phù hợp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Trong đó, ngành cần chú trọng tham mưu bố trí cán bộ là người dân tộc thiểu số tại chỗ, tăng cường tập huấn, nâng cao năng lực quản lý. Ngành văn hóa cần khảo sát, đề xuất những phương án, chính sách phù hợp để bảo tồn cồng chiêng hiệu quả.

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại