Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp nhằm triển khai Chương trình giảm nghèo bền vững hiệu quả và đồng bộ hơn

Cập nhật: 21/05/2020 | 10:38

ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC
Giọng Nữ miền Bắc
  • Giọng Nữ miền Bắc
  • Giọng Nữ miền Nam

Ngày 21/5, tiếp tục chương trình làm việc, Ban Dân tộc HĐND tỉnh do ông Hoàng Viết Chấn, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh dẫn đầu đã giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại Sở Nông nghiệp-PTNT.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp-PTNT, trong khuôn thực hiện chương trình, hiện nay Sở đã và đang triển khai thi công 2 công trình thủy lợi tại huyện Đắk Glong với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng; đồng thời triển khai các tiểu dự án, dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo với tổng kinh phí trên 89,9 tỷ đồng. Trong đó, đơn vị đã thực hiện được 299 dự án/mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, gồm 159 dự án trồng trọt và 33 dự án hỗ trợ phân bón, công cụ sản xuất.

Bà Nguyễn Thị Tình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp-PTNT nhận khuyết điểm về việc không có kế hoạch cụ thể trong quá trình triển khai các nội dung được giao

Qua đánh giá, các dự án, nhất là các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và đa dạng hóa sinh kế đã tác động trực tiếp đến cách nghĩ, cách làm của người dân. Các dự án đã tạo điều kiện cho người dân nghèo tiếp cận được với tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt và chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Các nội dung hỗ trợ cơ bản phù hợp với nhu cầu của người dân và tình hình sản xuất.

Bà Hồ Thị Nghĩa, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh cho rằng, hiện nay mô hình giảm nghèo đang bị "cắt khúc" trách nhiệm giữa các đơn vị liên quan nên hiệu quả chưa cao

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Ban dân tộc HĐND tỉnh cũng đề nghị Sở Nông nghiệp-PTNT cần khắc phục những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai các nội dung được giao trách nhiệm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Điển hình như việc triển khai các chương trình phải có nguồn vốn đối ứng của các huyện nhưng việc huy động nguồn lực này chưa đáp ứng nhu cầu. Báo cáo chỉ mới tổng hợp từ các đơn vị khác nên có sự sai lệch về số liệu, ngân sách đối ứng. Đơn vị chưa phối hợp với các đơn vị khác trong quá trình thực hiện. Các công trình nước sạch cần rà soát, công trình nào không phát huy hiệu quả cần sửa chữa hoặc thu hồi nhưng hiện các địa phương vẫn triển khai xây dựng mới. Vì vậy, Sở và các đơn vị khác cần xem lại trách nhiệm chung trong công tác quản lý.

Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Hoàng Viết Chấn yêu cầu Sở Nông nghiệp-PTNT tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm triển khai chương trình hiệu quả và đồng bộ hơn

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại