Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Làm rõ những hạn chế để thúc đẩy phát triển kinh tế giai đoạn 2021-2025

Cập nhật: 25/11/2020 | 14:49

Sáng 25/11, Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức thẩm tra báo cáo tình hình kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020, kế hoạch phát triển 2021-2025.

Video clip:

 

Giai đoạn 2016-2020, Đắk Nông đề ra 16 nhóm chỉ tiêu kinh tế-xã hội và có 8/16 nhóm chỉ tiêu vượt kế hoạch gồm: Thu ngân sách; hạ tầng giao thông; lao động và việc làm; giảm nghèo; y tế; giáo dục; văn hóa; nông thôn mới.

Có 3/16 nhóm chỉ tiêu đạt kế hoạch như: Hạ tầng cấp, thoát nước, đô thị; hạ tầng điện; tỉ lệ giảm sinh dân số. Còn 5/16 chỉ tiêu không đạt kế hoạch gồm: Tốc độ tăng trưởng kinh tế; chuyển dịch cơ cấu kinh tế; GRDP bình quân đầu người; tổng vốn đầu tư toàn xã hội; môi trường.

Ông Nguyễn Đình Đạo, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh, yêu cầu các đơn vị liên quan làm rõ nguồn vốn đầu tư cho lĩnh vực y tế, giáo dục đạt thấp

Trong giai đoạn 2021-2025, Đắk Nông đề ra ba khâu đột phá gồm: Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trước hết là đẩy mạnh cải cách hành chính; Xây dựng kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông; phát triển nguồn nhân lực.

Ông Phạm Tuấn Anh, Giám đốc Sở Nông nghiệp – PTNT, giải trình về công tác giải thể, cổ phần hóa các công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh chậm

Tỉnh đề ra 18 nhóm chỉ tiêu kinh tế-xã hội gồm: 10 nhóm chỉ tiêu kinh tế hạ tầng, 8 nhóm chỉ tiêu văn hoá, xã hội, môi trường.

Về kinh tế, tăng trưởng GRDP bình quân từ 7,5-8%/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân 15%/năm; tỉ trọng chiếm từ 35-40% so với GRDP; thu, chi ngân sách cả giai đoạn đạt trên 18.400 tỷ đồng với tốc độ tăng thu bình quân 12%/năm.

Giai đoạn này, tỉnh đặt chỉ tiêu tỉ lệ hộ nghèo mỗi năm giảm từ 2% trở lên, riêng hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm từ 4% trở lên theo chuẩn nghèo 2021-2025...

Theo các đại biểu, để đạt được những chỉ tiêu này, các cấp ngành có liên quan cần làm rõ hơn những hạn chế, tồn tại trong giai đoạn 2016-2020. Trước hết, đánh giá rõ nguyên nhân tổng vốn đầu tư toàn xã hội và nguồn vốn đầu tư công trong giai đoạn này chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, nhất là đầu tư cơ sở vật chất, nhân lực cho ngành y tế, giáo dục.

Công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, khoáng sản chưa chặt chẽ; khai thác khoáng sản trái phép; phá rừng, lấn chiếm đất rừng vẫn diễn ra phức tạp... là những vấn đề cần được làm rõ hơn.

Cũng theo các đại biểu, từ quá trình làm rõ hơn những tồn tại, hạn chế này sẽ giúp các cấp, ngành và địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện trong cả giai đoạn được cụ thể và sát với thực tiễn triển khai hơn.

Tại buổi thẩm tra, các đại biểu cũng đã được nghe và cho ý kiến đối với báo cáo kinh tế-xã hội năm 2020, kế hoạch phát triển năm 2021 của UBND tỉnh.

Tin, ảnh: Công Tính

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại