Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

Cập nhật: 09/12/2019 | 15:21

ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC
Giọng Nữ miền Bắc
Giọng Nữ miền Nam

* Năm 2020 cần tập trung lợi thế nhân lực, tiềm năng, huy động mọi nguồn lực để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Video clip:

 

Ngay sau phiên khai mạc, kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đã nghe các báo cáo của các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các ngành chức năng trình về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Trong đó đáng chú ý có Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh về việc phát triển kinh tế-xã hội năm 2019, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2020.

Chiều 9/12, kỳ họp tiếp tục nghe các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và UBND tỉnh

Báo cáo thẩm tra đã phân tích bổ sung và làm rõ thêm những hạn chế, khó khăn trong báo cáo của UBND tỉnh về việc phát triển kinh tế-xã hội năm 2019, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020. Theo đó, trong 16 nhóm chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết số 17/NQ-HĐND tỉnh có 5/16 nhóm chỉ tiêu vượt kế hoạch, 7/16 nhóm chỉ tiêu đạt và 4/16 nhóm chỉ tiêu không đạt kế hoạch, tập trung vào chỉ tiêu kinh tế.

Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Đình Đạo trình bày báo cáo thẩm tra tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh chỉ rõ, bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2019 còn hạn chế ở một vài lĩnh vực, tỉnh, các ngành, địa phương cần phải quan tâm. Đáng lưu ý là tốc độ tăng trưởng kinh tế không đạt kế hoạch đề ra; chỉ số sản xuất công nghiệp IIP thấp nhất trong cùng kỳ 3 năm trở lại đây; sản xuất nông nghiệp còn phụ thuộc vào giá cả thị trường, thiếu bền vững và an toàn. Trong khi đó, việc triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng giá trị gia tăng, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, chương trình phát triển công nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn chậm, chưa đạt theo phân kỳ thực hiện mà Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra. Việc thu hút đầu tư chưa đáng kể. Thu ngân sách vượt kế hoạch nhưng các nguồn thu lại không ổn định qua các năm, trong khi đó một số dự án lớn không hoàn thành theo kế hoạch. Tình hình nợ thuế còn cao trong khi chính sách về thuế còn nhiều bất cập.

Đại diện Ủy ban MTTQVN tỉnh trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân năm 2019

Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh cho rằng, trong điều kiện ngân sách khó khăn, UBND tỉnh cần tăng cường công tác quản lý các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh và tìm hiểu nguyên nhân hạn chế nhằm có giải pháp tháo gỡ đối với từng trường hợp. Đối với công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, các ngành liên quan cần tham mưu UBND tỉnh xây dựng đề án tổng thể, đồng bộ và kịp thời để quản lý có hiệu quả.

Giám đốc Sở Nông nghiệp-PTNT Lê Trọng Yên thừa ủy quyền UBND tỉnh trình bày tờ trình quy định một số chính sách bảo vệ và phát triển nông thôn bền vững

Theo dự báo, năm 2020 nền kinh tế của tỉnh sẽ tiếp tục tồn tại những khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến tăng trưởng GRDP của tỉnh và cả giai đoạn 2015-2020. Trong khi đó, năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội cũng là năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp. Vì vậy, tỉnh phải tập trung lợi thế nhân lực, tiềm năng, huy động mọi nguồn lực có thể để phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm. UBND tỉnh phải đề ra giải pháp cụ thể, dễ thực hiện, phân công rõ ràng và gắn trách nhiệm cho các ngành, địa phương phấn đấu hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Việc tính toán chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế phải chính xác vì đây là cơ sở thực tiễn để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Trách nhiệm của ngành kinh tế là dự báo; ngành thống kê là điều tra thu thập, tổng hợp và tính toán các chỉ tiêu để số liệu xây dựng trong kế hoạch năm 2020 và giai đoạn 2021-2025 tương đối chính xác với số liệu của Tổng cục Thống kê công bố sau này.

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại