Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

Cập nhật: 22/09/2020 | 09:07

Sáng 22/9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa III khai mạc kỳ họp chuyên đề, với sự chủ trì của đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Video clip:

 

Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm tại kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Lê Diễn nhấn mạnh, những nội dung HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp đã được Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị nghiêm túc, chặt chẽ đúng luật. Các đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu tham dự kỳ họp đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cứu kỹ các tờ trình, dự thảo nghị quyết, các báo cáo thẩm tra, thảo luận có trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn đi thẳng vào vấn đề, quyết định những vấn đề khả thi. 

Kỳ họp sẽ xem xét thông qua các nội dung liên quan đến vốn đầu tư công và các dự án cần thu hồi đất

Theo chương trình, kỳ họp sẽ xem xét các tờ trình của UBND tỉnh gồm: Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương, giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2020; Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bố vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2021 2025; Điều chỉnh chủ trương đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công sử dụng nguồn ngân sách địa phương; Danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020. 

Đại biểu biểu quyết thông qua nội dung kỳ họp

Kỳ họp cũng dành thời gian để thảo luận tập trung tại hội trường về các vấn đề nêu ra tại kỳ họp và tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. 

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại