Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Kết thúc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

Cập nhật: 22/09/2020 | 13:53

Ngày 22/9, sau phần khai mạc, Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021, với sự chủ trì của đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp tục chương trình làm việc với các nội dung đề ra.

Video clip:

 

Qua xem xét, thảo luận kỳ họp đã thông qua các nghị quyết chuyên đề: Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương, giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2020; Ban hành quy định nguyên tắc tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2021-2025; Điều chỉnh chủ trương đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công sử dụng nguồn ngân sách địa phương; Danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020.

Đại biểu Nguyễn Đình Đạo,Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh cho rằng các dự án thủy điện nhỏ lẻ cần xem xét lại về tiêu chí phân bổ vốn phù hợp

Riêng đối với việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 và năm 2020 được nhiều đại biểu quan tâm và thống nhất điều chỉnh, bổ sung với tổng nguồn vốn trên 79 tỷ đồng. Trong đó, nguồn sử dụng đất cấp tỉnh sẽ điều chỉnh tăng, giảm nội bộ đối với 6 dự án sử dụng đất với kinh phí 29 tỷ đồng; nguồn xổ số kiến thiết điều chỉnh giảm nội bộ 1,3 tỷ đồng; nguồn ngân sách địa phương điều chỉnh nội bộ trên 48,7 tỷ đồng. Kỳ họp cũng thống nhất điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020 với tổng kinh phí trên 85 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Xuân Hải giải trình một số vấn đề liên quan đến ý kiến của các đại biểu

Kỳ họp đã thực hiện quy trình miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các ông: Huỳnh Ngọc Anh, Võ Văn Hùm và Đoàn Văn Quỳnh.

Biểu quyết thông qua các nghị quyết

Kỳ họp bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Nhân Bản, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; ông Nguyễn Công Tự, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; ông Phan Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng; bà Nguyễn Thị Thu Hường, Giám đốc Sở Nội vụ;  bà Phạm Thị Trà My, Chánh Thanh tra tỉnh. 

Đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Diễn đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, địa phương triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua; đồng thời nâng cao trách nhiệm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nghị quyết để phản ánh, kiến nghị với HDND tỉnh, UBND tỉnh xem xét điều chỉnh sao cho phù hợp.

Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, địa phương triển khai đúng tinh thần các nghị quyết ban hành

Các đơn vị liên quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm tỷ lệ giải ngân theo chỉ đạo của tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, tổ đại biểu HĐND tỉnh các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường các hoạt động giám sát, bảo đảm thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua. 

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại