Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Giảm 340 người trong các đơn vị sự nghiệp công lập

Cập nhật: 23/03/2020 | 16:08

ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC
Giọng Nữ miền Bắc
Giọng Nữ miền Nam

Ngày 23/3, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức thẩm tra Dự thảo Nghị quyết phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, chỉ tiêu biên chế trong các hội có tính chất đặc thù tỉnh Đắk Nông năm 2020.

Video clip:

 

Lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu góp ý vào Dự thảo Nghị quyết

Theo đó, tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên của tỉnh năm 2020 là 13.655 người, giảm 340 người so với năm 2019. Chỉ tiêu biên chế trong các hội có tính chất đặc thù 103 biên chế. Cũng theo Dự thảo Nghị quyết, UBND tỉnh có nhiệm vụ quyết định giao số lượng người làm việc ở các đơn vị này…

Ông Lê Quy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, ngành Nội vụ đang hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng đề án vị trí việc làm theo lộ trình

Ngoài đồng tình với Dự thảo Nghị quyết, các đại biểu cũng cho rằng, để việc tinh giản biên chế đạt kết quả thì từng ngành, địa phương có liên quan phải làm tốt khâu xây dựng đề án vị trí việc làm. Việc xây dựng được đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ là cơ sở để sắp xếp, tinh giản biên chế. Mặt khác, công tác xây dựng tự chủ về mặt tài chính ở một số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Y tế cũng cần được đẩy nhanh lộ trình. Các bệnh viện, trung tâm y tế lớn hoàn thành công tác tự chủ sẽ giúp giảm gánh nặng về ngân sách và biên chế.

Ông Nguyễn Quốc Đông, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh cho rằng, việc đẩy mạnh công tác tự chủ ở các đơn vị sự nghiệp công lập vẫn còn diễn ra khá chậm

Đối với việc sắp xếp, tinh giản biên chế trong ngành Giáo dục, theo các đại biểu, cần phải tính toán cho phù hợp ở từng cấp học, cũng như địa phương. Thực tế, hiện có tình trạng địa phương dư giáo viên ở cấp này, nhưng có nơi lại thiếu. Vì vậy, việc sắp xếp tỉnh giản biên chế phải có lộ trình và phù hợp với từng cấp học, từng địa phương, thay vì cào bằng là mỗi nơi phải giảm 10% biên chế...

Tin, ảnh: Công Tính

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại