Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Chương trình giảm nghèo bền vững đã tác động lớn, làm thay đổi bộ mặt nông thôn huyện Đắk Glong

Cập nhật: 20/05/2020 | 16:33

ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC
Giọng Nữ miền Bắc
  • Giọng Nữ miền Bắc
  • Giọng Nữ miền Nam

Ngày 20/5, Ban Dân tộc HĐND tỉnh do ông Hoàng Viết Chấn, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh dẫn đầu đã giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 tại huyện Đắk Glong.

Qua giám sát thực tế tại các xã Đắk P’lao, Quảng Khê và làm việc với UBND huyện cho thấy, Chương trình giảm nghèo bền vững đã tác động lớn, làm thay đổi bộ mặt nông thôn ở các xã, thôn, bon đặc biệt khó khăn.

Công trình nước sinh hoạt tập trung tại thôn 1, xã Đắk P'lao hiện bị hư hỏng không sử dụng

Các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát  nghèo như chính sách y tế, giáo dục, khuyến nông-lâm, tín dụng, nước sinh hoạt, xóa nhà tạm và dột nát, hỗ trợ vay vốn xuất khẩu lao động... cơ bản phù hợp với kinh tế, xã hội của địa phương. Hệ thống hạ tầng thiết yếu được hỗ trợ đầu tư, tạo điều kiện cho người dân cải thiện sinh hoạt, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo.

Bờ kè tại thôn 5, xã Đắk P'lao được xây dựng từ nguồn vốn của Chương trình giảm nghèo bền vững

Các chương trình đã thực sự đi vào cuộc sống và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành, các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội, doanh nghiệp... Kết quả thực hiện giảm nghèo hàng năm cơ bản đạt chỉ tiêu đề ra.

Từ năm 2016-2019, toàn huyện giảm được 2.383 hộ nghèo, tương đương tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 62,1% xuống còn 40,9%. Như vậy, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm bình quân 5,23%, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng, riêng trong năm 2019 đạt 25,9 triệu đồng/người/năm.

Đoàn giám sát tìm hiểu về hiệu quả sử dụng các chính sách hỗ trợ đối với người dân được hưởng lợi

Tuy nhiên, việc triển khai chương trình cũng còn nhiều khó khăn, hạn chế cần khắc phục. Điển hình như việc phối hợp lồng ghép giữa các chương trình, dự án còn thiếu sự gắn kết, hiệu quả chưa cao. Các chương trình đầu tư còn dàn trải nên chưa phát huy hết hiệu quả. Một số công trình thủy lợi, hồ đập thủy lợi chưa được đầu tư đúng mức, quy mô còn nhỏ nên chưa đáp ứng được nhu cầu nước tưới cho diện tích cây trồng. Việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất của người dân còn hạn chế. Một bộ phận người dân nghèo còn tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa chủ động vươn lên thoát nghèo.

Thăm mô hình vườn tiêu của người dân sử dụng nguồn vốn vay hỗ trợ

Qua giám sát, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã đánh giá cao những nỗ lực của địa phương trong triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên, huyện Đắk Glong cần tiếp tục rà soát, có những giải pháp phù hợp nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách, mục tiêu đã đề ra. Huyện cần đánh giá nguyên nhân của những hạn chế, khó khăn, nhất là nguyên nhân chủ quan nhằm rút kinh nghiệm cho việc triển khai các giai đoạn sau.

Ban Dân tộc HĐND tỉnh yêu cầu huyện rà soát và tiếp tục triển khai chương trình đạt mục tiêu đề ra

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại