Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Chuẩn bị tốt để nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND tỉnh

Cập nhật: 22/09/2020 | 09:30

Các kỳ họp HĐND tỉnh khóa III đã có nhiều đổi mới và dần khắc phục được những hạn chế. Tuy vậy, Thường trực HĐND tỉnh vẫn đặt ra yêu cầu cần phải tiếp tục có nhiều giải pháp, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng các kỳ họp.

Điều hành linh hoạt, đổi mới

Kỳ họp thứ 10 diễn ra trong các ngày 9 - 10/7/2020 đã xem xét, thông qua 16 báo cáo, 9 nghị quyết. Để kỳ họp thành công, Thường trực HĐND tỉnh chủ trì tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung kỳ họp trước thời gian tổ chức kỳ họp 5 tháng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị chủ động chuẩn bị nội dung.

Kết luận phiên chất vấn Kỳ họp thứ 10, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan, đại biểu cần phát huy cao tinh thần trách nhiệm để nâng cao chất lượng các kỳ họp

UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai xây dựng các nội dung và nhiều văn bản chỉ đạo khắc phục vụ kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, các Ban HĐND tỉnh tham mưu xây dựng các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết và sớm tiếp cận, tổ chức khảo sát để phục vụ công tác thẩm tra bảo đảm chất lượng, đúng quy định.

Nhờ đó, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh cơ bản thể hiện rõ quan điểm, chính kiến và thực hiện các bước, quy trình theo luật định. Đối với những nội dung chưa thống nhất hoặc còn ý kiến khác nhau giữa cơ quan trình và cơ quan thẩm tra, các ban kịp thời báo cáo, đề xuất với Thường trực HĐND tỉnh để có phương án chỉ đạo UBND tỉnh tiếp thu, điều chỉnh phù hợp.

Công tác tổ chức và điều hành kỳ họp được đánh giá là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng kỳ họp. Chủ tọa kỳ họp đã điều hành linh hoạt, đổi mới nên phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của đại biểu HĐND. Chương trình kỳ họp được bố trí, sắp xếp phù hợp, khoa học. Kỳ họp dành phần lớn thời gian cho đại biểu thảo luận và chất vấn nhằm kịp thời làm rõ nhiều vấn đề nóng đang được cử tri, người dân quan tâm.

Một số hạn chế

Theo đánh giá của Thường trực HĐND tỉnh, bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức kỳ họp thứ 10 vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục.

Cụ thể, việc đăng ký chương trình kỳ họp chưa bám sát thực tiễn, chưa nghiên cứu kỹ các quy định, dẫn đến việc mới bổ sung nội dung trình kỳ họp thì đã đề nghị đưa ra khỏi chương trình. Điển hình như Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới năm 2021 từ nguồn ngân sách địa phương, một số nội dung gần sát thời gian tổ chức kỳ họp mới đề nghị bổ sung, gây bị động trong công tác thẩm tra.

Các cơ quan chuyên môn chưa chủ động tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh thực hiện tốt những nội dung đăng ký chương trình xây dựng nghị quyết ngay từ đầu năm. Một số đề án, dự thảo nghị quyết mặc dù tuân thủ đúng quy trình, thủ tục nhưng nội dung chưa bảo đảm chất lượng và tính khả thi, phải điều chỉnh nhiều lần, hoặc để lại trình kỳ họp lần sau. Một số báo cáo, đề án dự thảo nghị quyết gửi không đúng thời gian quy định.

Phiên thảo luận tập trung tại hội trường tuy có đổi mới, được các sở, ngành chủ động chuẩn bị báo cáo giải trình những vấn đề nổi cộm mà đại biểu, cử tri quan tâm, nhưng đại biểu HĐND tỉnh ít tranh luận, thảo luận. Không khí phiên thảo luận chưa thực sự sôi nổi.

Một số tổ đại biểu HĐND tỉnh chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong hoạt động giám sát tại kỳ họp, nhất là tại phiên thảo luận và chất vấn. Một số nội dung sở, ngành chức năng trả lời còn chung chung, chưa cụ thể.

Phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm

Mỗi kỳ họp HĐND tỉnh đều đóng vai trò quan trọng vì đưa ra những quyết sách lớn liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tại cuộc họp rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 10 mới đây, đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cần phải khắc phục nhanh những hạn chế để tổ chức các kỳ họp HĐND đạt hiệu quả cao hơn.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chủ động rà soát các nội dung, các lĩnh vực phải trình HĐND tỉnh thì cần đăng ký ngay từ đầu năm để có thời gian chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, đúng quy định. Các đơn vị phải chấp hành nghiêm túc việc xây dựng các đề án, dự thảo nghị quyết chuyên đề đã được đăng ký với HĐND tỉnh.

UBND tỉnh cần chỉ đạo quyết liệt những vấn đề đại biểu HĐND tỉnh quan tâm đã được chủ tọa kỳ họp kết luận và báo cáo kết quả về Thường trực HĐND tỉnh để theo dõi, giám sát. UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, đánh giá, sơ kết và tổng kết các nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành trong nhiệm kỳ 2016-2021 để có kế hoạch điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và ban hành giai đoạn tiếp theo cho phù hợp.

Các tổ đại biểu tích cực tham gia chuẩn bị, nghiên cứu nội dung kỳ họp, tăng cường tham gia thảo luận, chất vấn sôi nổi những vấn đề búc xúc, nổi cộm mà cử tri, người dân tại địa bàn ứng cử quan tâm, phản ánh.

Đại biểu HĐND tỉnh cần nêu cao hơn nữa vai trò trách nhiệm, phát huy trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận, chất vấn tại kỳ họp và thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình kinh tế, xã hội địa phương để kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Bài, ảnh: Nguyễn Hiền

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại