Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Bế mạc Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

Cập nhật: 10/07/2020 | 14:56

* Phát triển kinh tế- xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu

Video clip:

 

Ngày 10/7, sau phiên chất vấn, hoàn thành các nội dung chương trình, Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành bế mạc.

Các đồng chí: Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Hoa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì.

Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu, toàn tỉnh tập trung trí lực, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2020

Trên tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã xem xét, thảo luận và thông qua các nghị quyết chuyên đề: Nghị quyết ban hành quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh Đắk Nông; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 2/8/2018 của HĐND tỉnh Đắk Nông; Nghị quyết quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Nghị quyết quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Nghị quyết quy định mức chi cho công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Nghị quyết quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Nghị quyết quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của ban thanh tra nhân dân cấp xã.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Lê Diễn đánh giá, các cơ quan mời dự đã thể hiện tinh thần đổi mới, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến. HĐND tỉnh đã phân tích, chỉ ra những hạn chế, khó khăn, thách thức của nền kinh tế và những vấn đề liên quan đến xã hội, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, đề ra các giải pháp thiết thực, cụ thể để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch năm 2020.

Để hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ cả năm 2020, HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh, các sở, ngành phải xem phát triển kinh tế-xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu để triển khai các giải pháp thực hiện có hiệu quả. Các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh trên các lĩnh vực kịp thời, hiệu quả. Đơn vị liên quan tăng cường huy động nguồn thu, kiểm soát chặt chẽ chi tiêu, thu chi ngân sách, tăng cường quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất trên tất cả các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch; tập trung cụ thể hóa các nhiệm vụ hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nâng cao đời sống của người dân.... Ngành Giáo dục tiếp tục hoàn thành việc sắp xếp, điều chỉnh lại quy mô trường, lớp học. Cơ quan chức năng tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự xã hội. Chính quyền các cấp cần đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành giải quyết công việc.

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại