Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra nghị quyết về hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp

Cập nhật: 17/06/2019 | 17:07 G6T+7

Sáng 17/6, Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Đắk Nông tổ chức Họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết về hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh để trình Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa III.

Video clip:

 

Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Đình Đạo đề nghị làm rõ thêm đối tượng hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ

Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe và thảo luận: Dự thảo Nghị quyết về việc ban hành quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; Dự thảo Nghị quyết quy định về quy mô liên kết, chính sách hỗ trợ và tiêu thụ sản phẩm.

Theo các đại biểu, việc ban hành các chính sách hỗ trợ này là cần thiết. Tuy nhiên, để chính sách đi vào thực tế cần phải tính toán bổ sung, làm rõ nguồn lực để thực hiện.  Cùng với đó, cần mở rộng đối tượng thuộc diện hỗ trợ trong chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, tưới nước tiết kiệm. Về chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, cần quy định rõ quy mô liên kết, mô hình liên kết được ưu tiên hỗ trợ, làm rõ các sản phẩm nông nghiệp nào là khuyến khích liên kết, tiêu thụ sản phẩm…

Liên quan đến những ý kiến góp ý của đại biểu, đại diện cơ quan soạn thảo nghị quyết đã giải trình, những ý kiến góp ý khác được cơ quan soạn thảo tiếp thu nghiên cứu, chỉnh sửa bổ sung vào nghị quyết để trình tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Tin, ảnh: Công Tính

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại