Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết

Cập nhật: 14/06/2019 | 17:00 G6T+7

Sáng 13/6, Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh.

Video clip:

 

Tại cuộc họp, các đại biểu được nghe và đóng góp ý kiến vào các dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi cụ thể thực hiện các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương bảo đảm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Báo cáo đánh giá bổ sung của UBND tỉnh về kết quả thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2018; Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2019.

Lãnh đạo Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu đề nghị ngành Thuế làm rõ hơn vấn đề nợ đọng thuế

Cụ thể, về dự thảo mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương bảo đảm, các đại biểu đề nghị làm rõ thêm một số nội dung như: Chi phí thực tế ở những vùng đặc biệt khó khăn; xem xét, tính toán mức chi phù hợp với văn bản quy định của Bộ Tài chính. Về thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2018 và thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2019, các đại biểu đề nghị cơ quan chuyên môn báo cáo cụ thể những công trình giải ngân chậm, làm rõ trách nhiệm của các chủ đầu tư giải ngân nguồn vốn không đạt kế hoạch đề ra; cần đưa thêm vào báo cáo các giải pháp quyết liệt để hạn chế nợ đọng thuế, tăng thu ngân sách…

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp của đơn vị chuyên môn, lãnh đạo Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị bộ phận tham mưu soạn thảo nghị quyết, tiếp thu để có sự điều chỉnh phù hợp và sớm hoàn thiện các văn bản để trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Theo chương trình, trong các ngày từ 13-18/6, Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh tiếp tục thẩm tra các văn bản như: Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh; Quy định cụ thể mức chi tiếp khách; Nghị quyết thí điểm quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi công nghệ mới…

Đỗ Công

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại