Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img
Giá trị về độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia trong Hiến pháp năm 2013

03/11/2016 | 10:38

Trong 5 bản Hiến pháp, giá trị của độc lập, chủ quyền luôn được Đảng và Nhà nước, nhân dân ta khẳng định và đặt trang trọng ở những trang đầu tiên. Khi đất nước đã hòa bình, nền độc lập chủ quyền được Hiến pháp tuyên bố rõ ràng, cụ thể hơn, bao gồm cả đất liền, các hải đảo, vùng biển và vùng trời. Hiến pháp năm 2013 khẳng định “Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân”.

<  1  2  3  4  > 
Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại