Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img
Một số hình ảnh của dự án điện gió tại Đắk Nông

24/09/2021 | 08:48

Tháng 10/2020, UBND tỉnh Đắk Nông chấp thuận chủ trương đầu tư 6 dự án điện gió; tổng công suất là 430 MW, đều được triển khai tại huyện Đắk Song. 6 dự án bao gồm Nhà máy điện gió Đắk N’Drung 1, Đắk N’Drung 2, Đắk N’Drung 3 với tổng công suất 300 MW; Nhà máy điện gió Asian Đắk Song 1 với công suất 50 MW; Nhà máy điện gió Đắk Hòa với công suất 50 MW và Nhà máy điện gió Nam Bình 1 với công suất 30 MW. Tổng mức đầu tư của 6 dự án gần 15.000 tỷ đồng. Dự kiến đến cuối năm 2021, cả 6 dự án đều được đưa vào hoạt động.

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại