Đắk Nông Online

Hệ thống đang tải nội dung!

img
img
img
Bộ Giao thông vận tải trả lời cử tri Đắk Nông tại Công văn số 3070/BGTVT-KHĐT ngày 01/4/2020

22/06/2020 | 16:03

Đối với các kiến nghị tại Báo cáo số 08/BC-ĐĐBQH ngày 16/3/2020 của Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh: Bình Thuận, Lâm Đồng và Đắk Nông về kết quả khảo sát tuyến Quốc lộ 28 và Quốc lộ 28B trên địa phận 3 tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng và Đắk Nông.

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại